Sökning: "särskilda boenden"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden särskilda boenden.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennie Gustafsson; Tommie Ohtamaa; [2020]
  Nyckelord :dementia; experiences; literature review; nurses; residential care; demens; litteraturöversikt; sjuksköterskor; särskilt boende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en progressiv försämring av hjärnans nervceller som leder till att kognitiva funktioner blir nedsatta. Antal människor som drabbas av en demenssjukdom ökar konstant och kommer att ha fördubblats till år 2050. Sjuksköterskan har en viktig roll och det är att leda och ansvara för omvårdnadsarbete. LÄS MER

 2. 2. Behov av digital läkemedelsinformation inom svensk kommunal vård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Lubna Al-Sabbagh; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; äldrevård; sjukhus; regioner; kommuner; särskilda boenden; sjukvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Patientansvariga sjuksköterskor (PAS) är vårdpersonal som tar hand om medicineringen och administrativa arbeten för patienter på kommunala särskilda boenden. Boenden i Sverige använder olika system för hantering av läkemedelsinformation. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskans erfarenhet av arbetet med levnadsberättelser för personer med demenssjukdom i särskilt boende – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Dahlin Olofsson Dahlin Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Associate nurses experience; Dementia; Nursing Homes; PersonCentered Care; Demens; Personcentrerad omvårdnad; Särskilt boende; Undersköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt Socialstyrelsen ska all omvårdnad av personer med demenssjukdom bedrivas personcentrerat. En stor del av denna omvårdnad sker i privata och kommunala särskilda boenden. Levnadsberättelsen för personer med demenssjukdom beskrivs som ett viktigt verktyg i den personcentrerade omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Digitalized interaction of a patient hygiene solution within a care environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cassandra Hennström; Filippa Bolin; [2020]
  Nyckelord :Bathing Elderly care Dementia UI UX Interaction design Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, the population is getting older and the demand on long-term care facilities is increasing. Faster, less relaxing and undignified washing methods are more prone to be used, such as showering or in bed washing. Arjo strives to increase bathing and to include a feeling of wellness, making bathing a dignified and relaxing experience. LÄS MER

 5. 5. Konsten att släcka bränder - Boendepersonalens upplevel-ser av sina arbetsförhållanden när kommunala besparingar påverkar LSS-boenden (pk1)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; Erica Seldén; [2020]
  Nyckelord :Besparingar; boendepersonal; kvalitet; LSS; ohälsa; prioriteringar; stödanvändare; Disability; group home; municipality savings; priorities; quality; staff;

  Sammanfattning : Kommunala besparingar är ett återkommande, och högaktuellt, fenomen. I bespa-ringstider försätts lokala politiker i situationer där prioriteringar behöver göras, gällande resursfördelning. LÄS MER