Sökning: "särskilt ägnad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden särskilt ägnad.

 1. 1. I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5. : Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar af Klercker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. LÄS MER

 2. 2. Privatkopieringsersättning för iPhone : En avgift som bör belasta en multifunktionell anordning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Privatkopieringsersättning; för; iPhone; avgift; multifunktionell; anordning; rimlig; kompensation; särskilt; ägnad; immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnärligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad privatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller några få exemplar för privat användning. LÄS MER

 3. 3. Privatkopieringsersättning : Ett analogt rättssystem tillämpat i en digital värld

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Fredrik Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :upphovsrätt; privatkopiering; rimlig kompensation; privatkopieringsersättning; immaterialrätt; infosocdirektivet; särskilt ägnad;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett viktigt rättsområde för att främja nyskapande och för att skapa möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. En av de praktiskt viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten är rätten för var och en att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, d. LÄS MER

 4. 4. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling. (O)möjligheterna att ställa respektive krav.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mariette Wallin; [2014-07-11]
  Nyckelord :Upphandling;

  Sammanfattning : Det förs idag en aktiv debatt kring hur långtgående möjligheter upphandlande myndigheter har att ta sociala hänsyn i offentliga upphandlingar, med syfte att uppnå samhälleliga sociala ambitioner. Den offentliga upphandlingens storlek och betydelse på marknaden i stort motiverar en sådan diskussion. LÄS MER

 5. 5. Ställningsfullmakt och löpande förvaltning - Behörighet och befogenhet för VD att sluta avtal av större dignitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jon Eriksson Örtengren; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den kontraktuella processen är oundvikligen förbunden med vissa transaktionskostnader. Dessa kostnader gör sig särskilt påminda mellan aktörer som präglas av ett mer spritt ägande. LÄS MER