Sökning: "särskilt begåvade"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden särskilt begåvade.

 1. 1. Effekter av inkludering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johannesson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande undervisning; matematik; pedagogik; specialpedagogik; särskild begåvning; särskilt stöd; grundskolan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att undersöka begreppen inkludering och inkluderande undervisning samt dess betydelse för matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Utgångspunkten i kunskapsöversikten är frågeställningen; Vilka effekter kan inkluderande undervisning ha för elever i matematikämnet? Tillvägagångssättet har bestått av sökningar i databaser och tryckt litteratur för att skapa en kunskapsöversikt om effekterna av inkluderande undervisning. LÄS MER

 2. 2. Hur identifieras särskilt begåvade elever och hur anpassas undervisningen till dem? : En multipel fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Nyström; Maria Suchowiak; Emelie Thomasson; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av undervisning; identifiering; multipel fallstudie och särskild begåvning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några pedagoger identifierar och anpassar sin undervisning till särskilt begåvade elever samt att undersöka handlingsplaner som handlar om särskilt begåvade elever identifieras och vilka anpassningar bör göras för dem. Datainsamlingsmetoderna som användes i denna multipla fallstudie var semistrukturerade intervjuer, öppna observationer och handlingsplaner. LÄS MER

 3. 3. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Glad; [2019]
  Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER

 4. 4. Särskild begåvning och matematik – Hur yttrar det sig? : Vad uppfattar pedagoger som kännetecken på särskild begåvning och hur kommer det till uttryck?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tobias Andersson; David Evertsson; [2019]
  Nyckelord :Generalization ability; Giftedness; Mathematics; Mathematical giftedness; Renzulli; Generaliseringsförmåga; Matematik; Matematisk begåvning; Renzulli; Särbegåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka kännetecken pedagoger uppfattar att de särskilt begåvade eleverna uppvisar och hur de kommer till uttryck i matematikundervisningen. Detta görs med förhoppningen att fler pedagoger ska kunna uppmärksamma sina särskilt begåvade elever. LÄS MER

 5. 5. Se mig! : En studie om matematiskt särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Mathilda Backman; [2019]
  Nyckelord :Differentiering; Extra anpassningar; Matematisk särskild begåvning; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska vilka uppfattningar lågstadielärare har av matematiskt särskilt begåvade elever, samt undersöka vilka arbetssätt lärare har för att motivera och stimulera de här eleverna i matematik. Studien har en metod med kvalitativ ansats med en fenomenografisk och fenomenologisk inriktning. LÄS MER