Sökning: "särskola och övergångar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden särskola och övergångar.

 1. 1. En talande skillnad : Fallstudie av en övergång från förskolan till särskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linnéa Sundstén; Anna Stenros; [2021]
  Nyckelord :Barnens röst; Delaktighet; Förmågor; Förskola; Förskoleklass; Samverkan; Specialpedagog; Särskola; Övergångar;

  Sammanfattning : Förskoleklassen är sedan 2018 en del av den obligatoriska skolan och skolplikten börjar sedan dess att gälla från den hösten det året barnen fyller sex år. FNs barnkonvention blev lag 2020 vilket förpliktigar Sverige att följa den. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av sin barns skolgång i särskolan : - åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Karlsson; Sofia Kumlin; [2018]
  Nyckelord :Bemötande och relationer; föräldrar; intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelser; särskola och övergångar;

  Sammanfattning : Studiengenomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åttabarn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta varapå föräldrars erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång tillvuxenliv. LÄS MER

 3. 3. Samverkan vid övergången från förskola till särskola- sex aktörers olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Charlotte Bjernryd; Nina Thörn; [2014]
  Nyckelord :förskola; samverkan; specialpedagog; särskola; vårdnadshavare; övergångar;

  Sammanfattning : Bjernryd, Charlotte & Thörn, Nina (2014) Samverkan vid övergången från förskola till särskola –sex aktörers olika perspektiv. (Collaboration during the transition from preschool to special school –six actors different perspectives). Specialpedagog programmet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER