Sökning: "särskola"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet särskola.

 1. 1. En skola för alla? : En intervjustudie om gråzonselever och inkludering i särskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Allard; Daniel Kalin; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; gråzonselever; särskola;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om huruvida inkludering sker för elever på gränsen mellan grundskolan och grundsärskolan, och hur inkluderingen av barn i grundsärskolan sker då den delar lokaler med grundskolan. Studien är gjord genom intervjuer med personal på två olika högstadie-grundsärskolor som delar lokaler med grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Matematiken i skolan-utifrån hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare har upplevt den

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Claudia Karlsson; Marie Ingvarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Sociomatematiska normer; Integrering; Inkludering;

  Sammanfattning : I skolans verksamhet ska alla elever få tillgång till undervisning och kunskap utifrån sina förutsättningar och behov. När eleven har en intellektuell funktionsnedsättning krävs en anpassad miljö och ett anpassat material vare sig eleven går i särskola eller som integrerad elev i grundskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Nytta eller nyttig? : Elev och kropp i särskolan åren 1946–2011

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Carlbom; Marcus Malmstedt; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; läroplan; kropp; elev; civilisering; sinnesslö;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen var att undersöka hur synen på eleven och kroppen framställs i läroplanerna för särskolan åren 1946–2011. För att besvara studiens syfte användes fem frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. En hanterbar skola: : En kvalitativ studie om orsaker till avsaknad av problematisk skolfrånvaro i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Häggmark; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; intellektuell funktionsnedsättning; närvaro; problematisk skolfrånvaro; särskola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Problematisk skolfrånvaro framställs i medier som ett växande problem på skolorna, även särskolan uppges ha elever med ogiltig sammanhängande frånvaro. Vid eftersökning av dessa elever framkom att problematiken är ovanlig inom särskolan, vilket väckte ett intresse och en vilja att undersöka och förklara detta. LÄS MER

 5. 5. Inkludering som idé och verklighet : Rektorers uppfattningar om förutsättningar och ramar gällande inkludering av grundsärskoleelever i grundskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anneli Vallin; Josefin Cannehag; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; integrated pupil; special school; intellectual disability; frame factors; Inkludering; integrerad elev; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute knowledge of some primary schools’ principals and special schools’ principals views on the inclusion of pupils with intellectual disabilities in the activities of primary school. To collect data to the study, we have chosen to use a qualitative research interview as a method. LÄS MER