Sökning: "särskrivningar i svenska som andraspråk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden särskrivningar i svenska som andraspråk.

 1. 1. Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Lennermo; [2013-06-25]
  Nyckelord :sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 2. 2. En undersökning av stavning i nationella prov i svenska som andraspråk för åk 9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sara Frenneson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks stavfel i 43 nationella prov i svenska somandraspråk skrivna av elever i åk 9. Stavfelen har delats in i trehuvudkategorier; ortografi, ordbildning och stavfel som beror på brist pågrammatiska kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång : Analys av berättelser i skolår 3 och 5

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Mari-Ann Hortán Hedlund; Mia Walther; [2006]
  Nyckelord :textanalys; skrivutveckling; funktionell analys; strukturell analys;

  Sammanfattning : I den här undersökningen analyseras texter skrivna av elever i olika skolår. Skillnader i texterna jämförs på helhets-, menings-, ord- och teckennivå, mellan de olika skolåren. Tjugo texter, tio från skolår 3 och tio från skolår 5, analyseras funktionellt och strukturellt. LÄS MER