Sökning: "säsongsanställda"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet säsongsanställda.

 1. 1. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 2. 2. EN FRISK AVREGLERAD ORGANISATION? - En kvalitativ studie med ett konfliktperspektiv på hur ett friskt serviceföretag hanterar en avreglerad arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joel Jobring; [2016-09-16]
  Nyckelord :Flexibilitet; Friska företag; Kasam; Konflikt; Säsongsanställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur ett friskt företag klarar av att förbli fortsatt frisktefter en avreglerande omorganisation. Fokus kommer att ligga på att undersökakonfliktpotential skapad av omorganisationen, samt att ta del av de anställdas upplevelse avförändringar i arbetet vilka kommit med avregleringen. LÄS MER

 3. 3. Det psykologiska kontraktet, mer än bara ett kontrakt – en fallstudie gjord på tidigare säsongsanställda

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Henrik Callmar; Ellen Hjort; Ekaterina Sorokina; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sommar, sol och styrning : Styrning av säsongsanställda i turismföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Agebjörn; Maria Forsbring; [2016]
  Nyckelord :resultatstyrning; regelstyrning; kulturstyrning; säsongsanställda; turismbranschen; säsongsvariationer;

  Sammanfattning : Turismbranschen anses vara en av världens största näringar och har i Sverige fortsatt växa under en lång tid och i relation till Sveriges totala ekonomi och sysselsättning har turismnäringen en stor betydelse. Ett stort problem inom turismnäringen är de säsongsvariationer som präglar branschen och bland annat innebär att företag behöver anställa personal för en kort period. LÄS MER

 5. 5. Hemavan och säsongsanställda : Ökar behovet av säsongsanställda risken för inlåsning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Sara Enquist; [2016]
  Nyckelord :Säsongsturism; Säsongsanställda; Inlåsning; Hemavan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether a need for seasonal workers in the tourism industry in Hemavan risk creating a lock-in effect for the resort. As seasonal workers do not reside permanently in the locality they are not in the local database and it is difficult to find complete statistics on them. LÄS MER