Sökning: "säsongsarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet säsongsarbetare.

 1. 1. Kompetenssäkrad onboarding : En kvalitativ studie i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Edlund; Mikael Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Introduktion; Säsongsanställning; Kompetenssäkring; Osynliga kontraktet; Arbetsengagemang; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att, med ett särskilt fokus på kompetenssäkring, undersöka hur nyanställda medarbetare och säsongsarbetare upplevt sin onboarding samt hur ledningen på UE beskriver onboardingprocessen. Begreppet onboarding åsyftar den process där den nyanställa medarbetaren lär känna organisationen samt dess regler och villkor. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två olika uppföljningsmetoder av miljöhänsyn hos Norra Skogsägarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Bergström; Lisa Renman; [2018]
  Nyckelord :drivning; miljöhänsyn; körskador; uppföljning; planering;

  Sammanfattning : Miljöhänsyn vid skogliga åtgärder har den senaste tiden varit en aktuell fråga inom skogsbruket. God miljöhänsyn vid avverkning minskar risken att negativt påverka omkringliggande miljöer i form av körskador som kan leda till exempelvis kvicksilverutlakning, tillväxtförluster och ökad slamtransport. LÄS MER

 3. 3. Senja : Communal housing for tourists and seasonal workers in the fishing industry in the north of Norway

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Communal housing; Extreme conditions; Norway; Senja; Wood; Snow; Kollektivt boende; Norge; Snö; Senja; Trä; Extremt klimat;

  Sammanfattning : This project takes place in the north of Norway, on an Island called Senja. With its beautiful nature and reliable resource of fish it attracts tourists in the summer time and seasonal workers in the fishing industry during the winter. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta under högsäsong i Åre som lokalbefolkning och säsongsarbetare : En kvalitativ studie om hur olika livsstilar skapar grupperingar inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Archer; Alma Krokstedt; [2016]
  Nyckelord :Social relations; locals; seasonal workers; division; conflict; Sociala relationer; lokalbefolkning; säsongsarbetare; uppdelning; konflikt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to gain a deeper understanding of the social relations that take place at work between locals and seasonal workers in Åre, and to find out whether there exists a division between those who work and live seasonal in Åre and those who permanently live and work in Åre. The method used is a qualitative method with semi-structured interviews consisting of four seasonal workers and three locals in Åre from a storytelling perspective. LÄS MER

 5. 5. Nya tider för säsongsarbetare från tredje land : En studie av EU:s säsongsarbetardirektiv i jämförelse med svensk lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Malmberg; [2015]
  Nyckelord :säsongsarbetare; arbetsrätt; migrationsrätt; säsongsarbetardirektivet; EU; bärplockare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER