Sökning: "säsongsvariationer"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet säsongsvariationer.

 1. 1. Utvärdering av timmerplanslayout med hjälp av simulering : En fallstudie på Kåge såg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Holmström; Tobias Pettersson; [2019]
  Nyckelord :sågverk; timmerplan; layout; simulering; lastavstånd; lagertilldelning;

  Sammanfattning : Skogsindustrin står för 9–12 % av de svenska industrins export och sysselsättning. Över hälften av timret från de svenska skogarna går direkt till sågverken, vilket gör att sågverksindustrin har en stor betydelse för den svenska handeln och ekonomin i stort. LÄS MER

 2. 2. Matchningseffektiviteten för Sverige, Norrköping och Linköping : Kan beveridgekurvan förklara en del av skillnaden i arbetslöshet mellan Norrköping och Linköping och hur ser deras matchningseffektivitet ut i relation till Sveriges?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Caisa Lagerlöf; [2018]
  Nyckelord :Beveridgekurva; matchning; arbetslöshet; vakanser; Sverige; Norrköping; Linköping;

  Sammanfattning : I slutet av år 2016 hade Norrköping dubbelt så hög arbetslöshet än Linköping, trots att kommunerna har många likheter och att det endast skiljer 4 mil mellan städerna. För att analysera huruvida matchningseffektiviteten skiljer sig åt mellan landet som helhet och kommunerna Norrköping och Linköping har nationella beveridgekurvor för Sverige, samt lokala beveridgekurvor för Norrköping och Linköping skapats. LÄS MER

 3. 3. Investigation of the origin of salt in coastal aquifers and assessment of metals in the aquatic environment : River Drin and River Vjosa, Albania

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik; KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Maximilian von Bahr; Ida Gomez Bergström; [2018]
  Nyckelord :Albania; aquifers; bioavailability; Drin; groundwater; isotope analysis; metal speciation; river; saltwater intrusion; Vjosa;

  Sammanfattning : The preservation of freshwater aquifers is one important task of managing natural resources today. Intrusion of saltwater from the sea into the groundwater might occur in coastal-near areas and can affect the freshwater quality negatively. LÄS MER

 4. 4. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Nyckelord :färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Sammanfattning : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. LÄS MER

 5. 5. Lagra produktionskapacitet i rätt produkter : Simulering av lageruppbyggnad där produkter väljs utifrån en ny klassificeringsmodell med multipla kriterier

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Andreas Nilsson; Pierre Olsson; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; Inventory strategy; Level loading; Multi criteria classification; Level inventory; Production capacity; Seasonal demand; Lagerstyrning; Lagerstyrningsstrategi; Beläggningsutjämning; Klassificering med multipla kriterier; Utjämningslager; Produktionskapacitet; Säsongsefterfrågan;

  Sammanfattning : En metod som används för lagerstyrning, och som fått ökat intresse inom forskningen de senaste åren, är klassificering med multipla kriterier (MCABC). Däremot har forskningen hittills tenderat att koncentrera sig på utveckling av klassificeringsmodeller snarare än på vägledning för tillämpning av modellerna. LÄS MER