Sökning: "sätta mål reception"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sätta mål reception.

 1. 1. Outpost : ett idéförslag till ett besökscentrum i Tivedens nationalpark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johan Ask; Anton Thörne; [2013]
  Nyckelord :besökscentrum; idétävling; arkitekttävlingar; nationalpark; naturupplevelse; Tiveden; ideas competition; interpretation centre; national park; nature experience;

  Sammanfattning : Inom arkitektbranchen är tävlingar ett vanligt arbetssätt men samtidigt ett unikt förfarande för arkitekter som akademisk yrkesgrupp. Vi hade inga tidigare erfarenheter av arkitekttävlingar och såg examenssarbetet som ett bra tillfälle att bygga erfarenheter inför yrkeslivet. LÄS MER

 2. 2. Regulations on Ballast Water & Invasive Species - a Comparative Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennie Folkunger; [2010]
  Nyckelord :Ballast water; invasive species; BWM Convention; Regional seas conventions; NANPCA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Harmful aquatic species are today invading foreign habitats at an unprecedented pace. They have had a large negative impact on many fragile ecosystems of the world and ballast water has been identified as one the major culprits behind their fast spread. LÄS MER

 3. 3. KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Fellert; Monika Johnsen; [2007]
  Nyckelord :KME; strategi; projekt; produktion; reflektion; reception;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att synliggöra åtta KME-studenters intentioner med och väg mot de mål som formulerats för projektet ”Lära på riktigt” som pågick i Malmö under höstterminen 2006. Genom synliggörandet och vårt eget reflekterande och analyserande av vad som sker i projektet vill vi närma oss frågan om KME kan tillföra skolan något som inte redan finns där idag och om fallet är så vill vi sätta fingret på vad det är. LÄS MER