Sökning: "sätthärdning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sätthärdning.

 1. 1. Sätthärdningens potential till minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Hanna Andersson; Fanny Sundquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande examensarbete har utförts på Scanias transmissionsavdelning där det huvudsakliga syftet har varit att utvärdera vilken potential det finns att minska koldioxidutsläppet från nuvarande sätthärdning med atmosfärsuppkolning. Detta har gjorts genom att jämföra nuvarande metod med lågtrycksuppkolning och biogas som en alternativ processgas till atmosfärsuppkolning. LÄS MER

 2. 2. Restspänningsanalys av sätthärdat stål

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Joel Lehtinen; William Apelqvist; [2020]
  Nyckelord :16CrMnS5; case-hardening; residual stress; LPC; 16CrMnS5; sätthärdning; restspänning; LPC;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar restspänning i stålet 16MnCrS5 som uppkommer efter sätthärdning med traditionell uppkolning med släckning i olja och lågtrycksuppkolning med släckning i gas. Rapporten har ett fokus på restspänningar men behandlar även materialegenskaper generellt. LÄS MER

 3. 3. Reliable Carburization of AISI H13 Steel : The Impact of Preoxidation

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Martin Palm; [2020]
  Nyckelord :Preoxidation; Case hardening; Uddeholm Orvar® Superior; Passive oxide layers; Iron oxides; Carbon adsorption;

  Sammanfattning : Case hardened Uddeholm Orvar® Superior (Orvar) has the potential to replace currently used materials in shafts inside transmissions, which would lower the overall weight and thus result in lower fuel consumption while maintaining the necessary mechanical properties. However, previous studies have failed to reliably carburize the steel during the case hardening process. LÄS MER

 4. 4. Prediction of Variation from Heat Treatment

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Vipasha Laijawala; Zhu Xiaomeng; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is carried out at Scania’s production centre in Södertälje. The heat treatment process fora crown wheel is subject to a significant amount of parameters which are complex to model. LÄS MER

 5. 5. Materialanalys & optimering av hydrauliska högtryckskopplingar med hjälp av simuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Elin Werner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Optimering av prestanda görs på FEM ½” koppling på Parker Hannifin AB med hjälp av finita element analyser (FEA). De kritiska komponenterna som är styrningen, kulhållaren och nippelhuset är i fokus. En noggrannare materialanalys genomförs för att få mer verklighetbaserande materialdata på kopplingen. LÄS MER