Sökning: "sävenhed"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sävenhed.

 1. 1. Xcontrol : Kontroll av kommunikation i API:er

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Jonatan Sävenhed; Elias Resman; [2017]
  Nyckelord :Api;

  Sammanfattning : Fler standardiserade API:er (Application Programming Interface) växer fram, detta underlättar införande av informationsbyten mellan system, eftersom det är samma API som visas utåt oavsett vilket system som finns bakom. En nackdel med detta är att det kan växa fram många och komplexa kopplingar mellan API:er och olika system då de kommunicerar via internet, det är då viktigt att inte förlorar kontroll. LÄS MER

 2. 2. Styrning i en kundinriktad organisation : en studie av en elitidrottsförening

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Robert Sävenhed; Henrik Öberg; [2006]
  Nyckelord :Customer orientation; Customer adaptation process; Management; Balanced scorecard; Linköping Hockey Club; Competitive sports club; Kundinriktning; Kundanpassningsprocess; Styrning; Balanserat styrkort; Linköpings Hockey Club; Elitidrottsförening;

  Sammanfattning : Background: There has been a movement of power towards customers in most markets which puts higher demands upon the customer orientation of organizations to survive competition. In general the opinion is that satisfied customers also are profitable for the organization. LÄS MER