Sökning: "så lättläst"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden så lättläst.

 1. 1. Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :lättläst; myndighetstext; multimodal kritisk diskursanalys; konstruktion av mottagare;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys.Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. LÄS MER

 2. 2. Procedurers inverkan på kodförståelse i Java : En studie med eye-tracking

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kim Ytterberg; [2018]
  Nyckelord :eye-tracking; procedure; method; java; readability; eye tracking; procedur; metod; java; läsbarhet;

  Sammanfattning : I programvarans livscykel spenderas mycket tid i det sista steget, underhållsfasen. I detta stadie är mjukvaran färdigutvecklad och behöver kontinuerligt underhåll för att säkerställa programvarans ständiga funktionalitet och effektivitet [25]. LÄS MER

 3. 3. Vad har hänt med den lättlästa boken? : En läsbarhetsanalys av När hundarna kommer och dess lättlästa version ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gina Poroli; [2018]
  Nyckelord :lättläst; läsbarhet; didaktik; svenska som andraspråk; läsbarhetsindex; ordfrekvens; fundamentslängd; bisatsfrekvens; satskonnektion.;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras originalversionen av Jessica Schiefauers bok När hundarna kommer (2015) och dess lättlästa version. Studiens syfte är att undersöka vad som skiljer versionerna åt samt bedöma hur den lättlästa versionen kan användas i svenska som andraspråksundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Den lättlästa Kristina från Duvemåla : En jämförande strukturell textanalys av Utvandrarna i originalversionen och dess lättlästa version

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Johanna Fjellander; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; lättläst; klassiker; strukturell analys; läsbarhetsanalys;

  Sammanfattning : Lättlästa böcker kan användas i undervisningen i svenska som andraspråk, men de har fått kritik för att inte vara så lättlästa. Denna studie syftar till att beskriva originalversionen av en roman och dess lättlästa version vad gäller språklig uppbyggnad och läsbarhet. LÄS MER

 5. 5. Retorik i reklam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; ethos; logos; pathos; situated knowledge; accountability; retorik; ethos; logos; pathos; situerad kunskap; accountability;

  Sammanfattning : Jag vill med det här kandidatarbetet undersöka om Aristoteles retoriska element är relevanta idag i reklam på digitala plattformar. Hans element är ethos, logos och pathos. Ethos handlar om karaktärer, t.ex. LÄS MER