Sökning: "så som i himmelen filmanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden så som i himmelen filmanalys.

  1. 1. Häxa,offer, moder, revolutionär eller fjortis? : En analys av hur kvinnor framställs pånutida svensk film baserade på originalmanus

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

    Författare :Marie Lindberg; Linda Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Filmanalys; genus; kvinnliga stereotyper; originalmanus; svensk film;

    Sammanfattning : Uppsatsens titel: Häxa, offer, moder, revolutionär eller fjortis? – En analys av hur kvinnor framställs på nutida svensk film baserade på originalmanus Seminariedatum: 2011-05-31 Ämne/Kurs: Filmproduktion 7, examensarbete filmproduktion Författare: Marie Lindberg & Linda Nilsson Handledare: Maj Asplund Carlsson Nyckelord: Filmanalys, genus, kvinnliga stereotyper, originalmanus, svensk film. Syfte: Syftet med vårt arbete är att analysera hur kvinnor framställs i fem svenska filmer med originalmanus och som utspelas i nutiden. LÄS MER