Sökning: "så var det då så är det nu"

Visar resultat 1 - 5 av 631 uppsatser innehållade orden så var det då så är det nu.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Äldreomsorgens chefers upplevelse av socialt stöd och hur det påverkar den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teresa Hänninen; Sara Al-Kazimi; [2021]
  Nyckelord :första linjens chef; coronapandemi; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd; kollegor; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Arbetet som första linjens chef inom äldreomsorgen innebär dagliga utmaningar. Chefer och ledarskap är starkt bidragande till hur de anställda mår, samt har en stor betydelse för hur de presterar och hur deras engagemang ser ut. Stödet till chefer skiljer sig utifrån individuella och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Kommuners arbete för att minska biltrafiken - Utmaningar och målkonflikter i Göteborg, Borlänge och Jönköping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alva Rosager; [2021]
  Nyckelord :sustainable transportation; goal conflicts; municipal planning; car traffic; climate mitigation; Sweden; Göteborg; Gothenburg; Borlänge; Jönköping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga gärningar i en manlig offentlighet Röda Korsets sociala arbete i Örebro under 1920-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur Röda Korset i Örebro arbetade med sociala frågor under 1920-talet. Tiden efter första världskriget är intressant just eftersom organisationen nu fickmöjlighet att fokusera mer på nationella och lokala frågor. LÄS MER

 5. 5. BlueMoor

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SOFIE GÅRDESTAM; WILMA SCHENING; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige finns det nu ca 300 000 båtar varav 200 000 är drivs av utombordsmotorer och ca 30 000 av dessa båtar och motorer blir stulna varje år. Detta leder till kostnader på 100-tals miljoner bara i Sverige. Därför har Bluemoor, ett startup företag, utvecklat ett nytt tekniskt system för att minska på dessa enorma stölder. LÄS MER