Sökning: "såg uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden såg uppsats.

 1. 1. ”Det är ett fantastiskt verktyg, när man kan jobba med det på ett bra sätt!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elena Vasilescu Duicu; Linn Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; förskollärare; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska hur sju förskollärare som fått sin legitimation efter 2017 upplever sitt arbete med digitala verktyg, undervisning och relaterade aktiviteter. Motivet för detta är dels att undersöka hur pedagogernas personliga intresse påverkar hur användandet av digitala verktyg på förskolan går till, dels att utforska hur förskollärarna tolkat de delar om arbete med digitala verktyg som tillkom när läroplanen för förskolan uppdaterades 2018 och hur de arbetar med dessa mål. LÄS MER

 2. 2. Den geopolitiska krisen i Ukrainas påverkan på Svenska Företags Leveranskedjor - En Analys av Svenska Företags respons inom Livsmedels- samt Järn- och Metallindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Jansson; Petter Ekholm; [2024-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående geopolitiska krisen i Ukraina har lett till omfattande konsekvenser för samhället i stort, men i synnerhet bidragit till komplikationer för företag inom olika branscher att bedriva sin verksamhet. Krisen har medfört globalt ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser där vi i denna studie kommer fokusera på hur svenska företag med handelskopplingar till Ukraina och Ryssland. LÄS MER

 3. 3. Hur Jesus blev Europé : En analys av hur Jesus har framställts i konstverk av William Holman Hunt och Warner Sallman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emily Crowe; [2024]
  Nyckelord :Jesus; William Holman Hunt; Warner Sallman; analys; bildanalys; religiös konst; ikoner; kristen konsttradition; religiösa visuella kulturer; religiöst seende; visual piety; typologi; symbolik;

  Sammanfattning : Trots att Jesus är en av världens mest kända personer finns det ingen som vet hur han egentligen såg ut. Det finns inga bevarade bilder eller ögonvittnesbeskrivningar av hans yttre som kan dateras till den tid då personer som hade sett Jesus med egna ögon kan ha levt. LÄS MER

 4. 4. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER

 5. 5. Vi Vandrar Vidare - En studie om samhällets syn gentemot luffarna

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felix Jirlind; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Luffaren är en figur som idag antingen betraktas utifrån ett romantiserat skimmer eller som en lättjefull och ovårdad individ. Kanske ser man Astrid Lindgrens Paradis-Oskar framför sig eller någon slags tragisk trashank. LÄS MER