Sökning: "sågspån"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet sågspån.

 1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 2. 2. Jakten på en plastfri plantskola : En jämförelse i grobarhet, tillväxt och vitalitet hos plantor som täcks med sågspån eller styrolit.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Frida Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I skogsplantskolor har styrolit länge använts som täckmaterial på nysådda plantor. Styroliten skyddar fröet och gör så att torven behåller fukten bättre. Styrolit har en baksida, det är ett icke förnybart material tillverkat av olja och materialet följer med plantorna ut i skogen. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att nyttja skogsindustriella rester för att kunna pelletera lagrat och färskt furuspån under samma förhållanden : En studie kring avbarkningsresters pelleteringsegenskaper och tillämpning för att bredda pelletbranschens råvarubas

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Mikael Nerman; Pontus Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Pellets; pelletering; avbarkningsrester; furuspån; bark; furubark; björkbark; tallbark; granbark; färskt; lagrat; matris; kompressionsenergi; backpressure; friktionsenergi;

  Sammanfattning : Idag när den globala uppvärmningen är ett faktum behöver en omställning ske ifrån fossila energikällor till förnybara energikällor. Biomassa kan ersätta fossila bränslen såsom kol och olja vid förbränningsprocesser. Ett sätt att hantera biomassa är genom pelletering till pellets. LÄS MER

 4. 4. Regnbäddar med svampkultur : en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Niklas Carlsson; [2021]
  Nyckelord :regnbäddar; mycoremidaton; mycoresturation; Pleurotus ostreatus; dagvatten;

  Sammanfattning : Hanteringen av dagvatten i städer är ett växande problem på grund av städers utbredning och dess hårdgjorda markmaterial samt på grund av klimatförändringar som i framtiden spås göra regntillfällen mer intensiva. Dessa förändringar lägger högre belastning på våra dagvattensystem. LÄS MER

 5. 5. Rödslam i svenska kraftverk - Problematik och potentiella lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Simon Eng; [2021]
  Nyckelord :iron bacteria; hydroelectric dams; water chemistry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Många vattenkraftverk i Sverige är uppbyggda med dammar som är designade för att läcka en viss mängd vatten baserat på materialet de är byggda med. Flödet av läckagevattnet mäts för att säkerställa dammens funktion, men vid många kraftverksdammar är mätbrunnarna och dräneringsrör fyllda med en rödbrun sörja som kallas rödslam. LÄS MER