Sökning: "sågverk"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet sågverk.

 1. 1. Transportlogistik : En undersökning av de logistiska flödena hos ett sågverk/- förädlingsföretag i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Elmkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När företag har en snabb tillväxt genom konsolidering kan det ske att visa aspekter i organisationen blir eftersläpandes. I det här fallet upplever företaget en förlorad kontroll över sina transporter till följd av en allt mer komplex transportlogistik. Målet med den här undersökning var därför att kartlägga företagets transporter. LÄS MER

 2. 2. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Jonas Sjölund; [2019]
  Nyckelord :bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Sammanfattning : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. LÄS MER

 3. 3. Värdehöjande avkap : -Öka värdet genom att kapa bort kvalitetsfel i skogen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mathias Svalin; [2019]
  Nyckelord :value-adding; cuts; value increase; värdehöjande; avkap; värdeökning;

  Sammanfattning : Derome skog råvaruförsörjer fem sågverk i en tuff bransch med hård konkurrens. För att öka konkurrenskraften skall de testa värdehöjande avkap. Värdehöjande avkap innebär att kvalitetsfel kapas bort direkt i skogen av skördarföraren. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av timmerplanslayout med hjälp av simulering : En fallstudie på Kåge såg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Holmström; Tobias Pettersson; [2019]
  Nyckelord :sågverk; timmerplan; layout; simulering; lastavstånd; lagertilldelning;

  Sammanfattning : Skogsindustrin står för 9–12 % av de svenska industrins export och sysselsättning. Över hälften av timret från de svenska skogarna går direkt till sågverken, vilket gör att sågverksindustrin har en stor betydelse för den svenska handeln och ekonomin i stort. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av möjliga tillväxtmiljöer vid den tidiga sågverkshanteringen av ek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Andreas Herdinius; [2019]
  Nyckelord :Wood; Oak; Mold; Lumber yard drying; Drying; Relative humidity; Temperature.; Trä; Ek; Mögel; Brädgårdstorkning; Torkning; Relativ luftfuktighet; Temperatur;

  Sammanfattning : Trä är ett biologiskt och organiskt material vars egenskaper möjliggör att det vid rätt förhållanden kan växa mögel på det. Mögeltillväxt på trä som människor hanterar och har i sin närhet kan skapa hälsoproblem då vissa mögelarter kan orsaka respiratoriska problem samt allergisk alveolit. LÄS MER