Sökning: "sållningsprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sållningsprocess.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Understanding igneous processes through zircon trace element systematics : prospects and pitfalls

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Marín Ósk Hafnadóttir; [2014]
  Nyckelord :plagioclase fractionation. zirkon; hydrothermal alteration; precambrian; zircon; Ghana; hydrotermal-omvandling; plagioklasfraktionering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Zirkon från magmatiska bergarter extraherades från fem granitoider i Birimianterrängen i Ghana., och detritala zirkoner provtogs från sex platser i centrala Västgrönland. Av dessa härrör en population från palaeoproterozoikum i Prøvens magmatiska komplex. LÄS MER