Sökning: "sångteknik i kör"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sångteknik i kör.

 1. 1. Hoppas att du har förstått : Om multisensoriskt arbete med grundläggande sångteknik i kör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :sångteknik; gruppundervisning; körsång; körmetodik; inlärningsstilar; sinnesmodaliteter; multisensorisk undervisning;

  Sammanfattning : Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens uppgift utmanande. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER

 3. 3. Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linn Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; Kompetens; Körledare; Körsång; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Competence; Conductor; Vocal technique; Wellness; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. LÄS MER

 4. 4. God intonation i amatörkören – Några nycklar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Marie Welander; [2018-07-30]
  Nyckelord :Kör; Intonation; Amatörkör; Körledare; Vokaler; Konsonanter; Melodiska rörelser;

  Sammanfattning : I snart 13 år har jag lett vuxenkörer på varierande nivå och där ofta stött påintonationsproblem. Det har fått mig att fundera över hur man kan jobba med intonation föratt uppnå bra resultat i en amatörkör utan antagningsprov. LÄS MER

 5. 5. Från körledare till körpedagog – En studie om körledares syn på sångtekniska frågor i kör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :Estetiska ideal; Körsång; Köruppställning; Trivsel; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Aesthetic ideals; Choir Singing; Choir Formation; Well-being; Singing Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa körledares syn på olika sångtekniska frågor i kör, och vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. För att uppnå syftet med studien är den gjord genom metoderna enkät och kvalitativ intervju med tre körledare. LÄS MER