Sökning: "sångteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet sångteknik.

 1. 1. Att utveckla sångröstens övre tonomfång - En studie av det egna sångtekniska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erica Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Omfång; Register; Sång; Sångteknik; Stöd; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Range; Singing Technique; Song; Support; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I centrum för denna studie står författarens utveckling av det övre sångliga tonomfånget. I det här sammanhanget innebär det toner från den tvåstrukna oktaven och uppåt. Utgångspunkten för arbetet är bland annat författarens egna sångtekniska problem och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Andas in, sjung ut! : En självstudie om andning och röstspänningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Felicia Eklöf; [2019]
  Nyckelord :breathing; support; voice tension; song; vocal technique; phenomenology; video logbook; andning; stöd; röstspänningar; sång; sångteknik; fenomenologi; videologgbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om en medveten sångandning kan eliminera mina röstspänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Kan fokusering på andning eliminera röstspänningar? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där videologgbok används som dokumentationsmetod. LÄS MER

 3. 3. Hoppas att du har förstått : Om multisensoriskt arbete med grundläggande sångteknik i kör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :sångteknik; gruppundervisning; körsång; körmetodik; inlärningsstilar; sinnesmodaliteter; multisensorisk undervisning;

  Sammanfattning : Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens uppgift utmanande. LÄS MER

 4. 4. Är det bara en sångteknikalitet? : Hur sångpedagoger väljer sina termer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Martina Hed; [2019]
  Nyckelord :Vocal technique; register; experience; verbal description; phenomenology; qualitative interviews; Sångteknik; register; erfarenhet; verbal beskrivning; fenomenologi; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några sångpedagoger erfar fenomenet sångteknik. Forskningsfrågorna handlar om hur sångpedagogerna verbaliserar sin syn på sångteknik, registertermer och metoder samt hur sångpedagogerna förhåller sig till forskning i området. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER