Sökning: "sångtexter"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet sångtexter.

 1. 1. Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg : På förskolan och öppna förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Hampus Ahlcrona; Girish Framvik; [2019]
  Nyckelord :Music; songs; children s laguage development; preschools; teachers; Musik; sånger; barns språkutveckling; förskolor; öppna förskolor; pedagoger;

  Sammanfattning : Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. LÄS MER

 2. 2. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER

 3. 3. Kan musik främja språkutveckling? : en kvalitativ studie av några musiklärares tankar kring sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Jakobsson; Frida Vartiainen; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Språkutveckling; Musik; Musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur några musiklärare använder musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i årskurs 1. Detta skedde utifrån tre aspekter: musikundervisning för att främja språkutveckling, språkutvecklande arbetsformer i musikundervisningen samt musikundervisningens möjligheter till språkutveckling hos andraspråkselever. LÄS MER

 4. 4. Den Inre Kritikern : tankar om skapande och självkritik

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Sara Edin; [2018]
  Nyckelord :Den inre kritikern; självkritik; musiker; konstnärliga metod och identitet; rösten.;

  Sammanfattning : Jag sökte utbildningen därför att jag hade ett uppdämt behov av att reflektera och komma vidare i min kreativa utveckling. När jag kom till Svarta Speglar var jag alltså i begrepp att börja något nytt, som legat och pockat på i flera år men av olika skäl inte kommit fram. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av kön i djursånger för barn i förskolans kontext : Kritisk diskursanalys av sångtexter i förskolan ur ett genusvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Lindh; [2017]
  Nyckelord :Gender; sex; preschool; music; animal songs; Genus; kön; förskola; musik; djursånger;

  Sammanfattning : I detta arbete har syftet varit att ta reda på hur förståelsen av kön konstrueras i förskolans kontext genom sångtexter. Jag gjorde valet att endast undersöka sånger som handlar om djur för att se vilka osynliga strukturer gällande kön som kan ligga bakom sångerna. LÄS MER