Sökning: "sår böld i vita linjen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sår böld i vita linjen.

 1. 1. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Nyckelord :klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Sammanfattning : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. LÄS MER

 2. 2. Influence of claw health on fertility and milk production in dairy cows : an epidemiologic study from farms situated on the Aland Islands

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carin Ekström; [2015]
  Nyckelord :claw health; lameness; claw lesions; dairy cow; milk production; milk yield; reproduction; fertility;

  Sammanfattning : Lameness and claw lesions are frequent health problems observed among dairy cows and are a common reason for culling, reduced milk production and reproductive inefficiency. The present study investigated the association between claw health, reproduction and milk production of dairy cows at the Aland Islands in order to gain an understanding of the current situation. LÄS MER