Sökning: "sårbarhet it"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden sårbarhet it.

 1. 1. What is vulnerability to climate change and who are the particularly vulnerable?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Emilie Greve Pobiega; [2024]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The effects of climate change are resulting in harmful impacts — known as loss and damage — hitting the most vulnerable countries the hardest. At COP27 in Sharm el- Sheikh, a new “loss and damage fund” was agreed upon, creating history within the international climate change policy arena. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Christine Dahl; [2024]
  Nyckelord :nötkreatur; ko; mjölkko; kris; krisberedskap; beredskap; beredskapsplan; lantbrukare; resiliens;

  Sammanfattning : Primärproduktionen, där animalieproduktion är en del, behöver kunna fortgå trots störningar så som mer extrema väderförhållanden med långdragen torka eller kraftiga skyfall, större sjukdomsutbrott eller i värsta fall väpnad konflikt. Idisslare har en viktig roll i vår livsmedelsförsörjning men i dagsläget vet vi väldigt lite om hur den enskilda gården skulle påverkas vid olika samhällsstörningar. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar om forskningsdeltagande och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni och depression : En deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Daniel Larsson; [2023]
  Nyckelord :Severe mental illness; ethics; research participation; vulnerability; Svår psykisk sjukdom; etik; forskning; deltagande; sårbarhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskor och forskare som arbetar med forskning inom psykiatri har ett ansvar att ta del av patienters erfarenheter i samband med deltagande. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka uppfattningar om att delta i forskning och skillnader i uppfattningar och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni, depression och frisk kontrollgrupp. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av krisplanering i psykiatrisk vård : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tove Grimgarn; Angelica Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Crisis plan; Psychiatric advance directive; Patient; Experience; Krisplan; Psykiatriskt förhandsdirektiv; Patient; Erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika typer av krisplaner, psykiatriska förhandsdirektiv, har använts som ett verktyg för att hjälpa patienter att kommunicera sina behov och önskemål under psykisk kris när de inte förmår göra det själva. Sedan 1980-talet har de psykiatriska förhandsdirektiven använts för att öka patientsäkerheten, personcentrering, minska vårdkonsumtion inklusive ofrivillig behandling. LÄS MER

 5. 5. IT-säkerhet på ett IT-konsultbolag i Uppsala : Medarbetares medvetenhet och acceptans gällande ledningssystemet för informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jeanette Magnusson; Ellen Lindefelt; [2023]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Ledningssystem för informationssäkerhet; ISO 27000; acceptans; medvetenhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av det svenska samhället har framskridit i snabb takt där faktorer som Covid-19 pandemin har bidragit till ett ökat användande av digitala lösningar. Med denna digitalisering följer också en ökning i potentiella IT-säkerhetshot inte minst gentemot företag. LÄS MER