Sökning: "sårbarhet kvinnors rädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sårbarhet kvinnors rädsla.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av gynekologiska undersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Micha; Julia Virgili; [2021]
  Nyckelord :Gynekologisk undersökning; cellprovtagning; patientupplevelse; omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av gynekologiska undersökningar. Bakgrund: Gynekologiska undersökningar kan genomföras vid förändring och besvär i underlivet samt vid screening för cervixcancer. Det förekommer skilda åsikter kring upplevelserna av en gynekologisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 3. 3. Den yngre kvinnans upplevelser av att leva med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Broder; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; information; stöd; sociala relationer; ung kvinna; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancerdiagnos och varje år insjuknar ca. 470 kvinnor under 40 års ålder i Sverige. För behandling av bröstcancer finns kirurgi-, strål-, cytostatika- och hormonbehandling som alternativ. LÄS MER

 4. 4. Att leva med bröstcancer : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annika Larsson; [2017]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; new meaning; support; uncertainty; bröstcancer; ny innebörd; osäkerhet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år diagnostiseras mer än 9000 personer med bröstcancer i Sverige. En vanlig upplevelse är förlust av kontroll samt rädsla inför framtiden. Kvinnors existens påverkas till följd av sjukdom och biverkningar av behandling. Genom stöd kan kvinnor hantera oro, sorg och rädslor som uppkommer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med urininkontinens : En situation att acceptera och anpassa sig efter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erica Lindqvist; Maria Heimdahl; [2017]
  Nyckelord :Fear; limitation; powerlessness; strategies; taboo;

  Sammanfattning : Urininkontinens är ett problem alla kan drabbas av. Det innebär att personen läcker urin eller kissar på sig. Det ses som ett vanligt folkhälsoproblem i hela världen och det förekommer mest hos kvinnor. Det påverkar kvinnorna och hämmar dem i det dagliga livet. LÄS MER