Sökning: "sårbarhetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet sårbarhetsanalys.

 1. 1. Conducting a vulnerability assessment of an IP camera

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Manske; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We conduct a vulnerability assessment of an IP camera to investigate its susceptibility to common malicious attacks and their eventual consequences. We use the UK government ’Code of Practice’-goals for IoT devices to guide us and facilitate a more efficient assessment. LÄS MER

 2. 2. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER

 3. 3. Ett lapptäcke av säkerhetsskydd över Sverige : Utmaningar för civila verksamheter vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för stärkt nationell säkerhet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Security protection; Security protection analysis; Security protection legislation; Information security; Security of Sweden; Säkerhetsskydd; Säkerhetsskyddsanalys; Säkerhetsskyddslagstiftning; Informationssäkerhet; Sveriges säkerhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är idag någonting som blivit allt viktigare med den ökade mängd information som bearbetas och den ökade risken för antagonistiska händelser. Att bygga upp ett omfattande säkerhetsskydd genom att genomföra en grundläggande säkerhetsskyddsanalys är därför av vikt för de verksamheter som kan påverka Sveriges säkerhet. LÄS MER

 4. 4. IoT i en högt säkerhetsklassad miljö : Tillvägagångssätt för hanteringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ida Kaiser; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemet kring Internet of Things (IoT) säkerhet är idag aktuellt på grund av dess snabba framväxt, forskningen har på grund av det inte hunnit med och standarder saknas. IoT är idag ett brett begrepp, men kommer genom rapporten syfta till en generaliserad bild med viss inriktning mot sensorer som är ett stort problem för säkerheten idag. LÄS MER

 5. 5. Hur kan man utvärdera risk- och sårbarhetsanalyser?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Torbjörn Neckfors; [2019]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalys; utvärdering; utvärderingsmetoder; intervjustudie; litteraturstudie; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The master thesis examines what evaluation methods that are available to evaluate RVA-work and analyze which of the methods that are best suited for Malmo. Thereafter two alternative evaluation methods will be presented. LÄS MER