Sökning: "sårhake"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sårhake.

  1. 1. Framtagning av en ny sårhake

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Angelica Rosenlund; Pia Gren; [2013]
    Nyckelord :easibility study; brainstorming; surgical retractor; Provisional Patent Application; Förstudie; idégenerering; sårhake; Provisional Patent Application;

    Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts i samarbete med innovationsföretaget ProboNova Medical Innovations AB. ProboNova jobbar främst med konceptframtagning av medicintekniska produkter. ProboNova tar sedan en Provisional Patent Application på konceptet och licenserar ut det till ett större företag. LÄS MER