Sökning: "sårläkning"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet sårläkning.

 1. 1. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Avinder; Robin Lek; [2021]
  Nyckelord :laserterapi; osteoartrit; rehabilitering; smådjur; sårläkning;

  Sammanfattning : Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. LÄS MER

 2. 2. ”Blir vi någonsin fullärda?” : Sjuksköterskors kompetens och behov av kompetensutveckling gällande undertrycksbehandling inom kommunal hälso- och sjukvård.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Fyhr; Zara Stiberg; [2021]
  Nyckelord :competence; competence development; municipal health care; negative wound pressure therapy; nurse; kommunal hälso- och sjukvård; kompetens; kompetensutveckling; sjuksköterska; undertrycksbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter vårdas inom kommunal hälso- och sjukvård och sårvård upptar en stor del av den kommunalt anställda sjuksköterskans arbetstid. Undertrycksbehandling är en medicinteknisk produkt som blivit vanligare och är en effektiv metod för sårläkning. LÄS MER

 3. 3. Nutritionstillförsel till patienter i behov av intensivvård : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Kilsand; [2021]
  Nyckelord :Energiintag; intensivvård; malnutrition; nutrition; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med nutritionsbehandling på intensivvårdsavdelningen är att undvika och/eller behandla undernäring samt efterföljande negativa konsekvenser såsom sviktande organfunktion, behov av ventilatorstöd och en försämrad sårläkning. Flera internationella studier har visat att intensivvårdspatienten inte får den mängd energi som är ordinerad. LÄS MER

 4. 4. Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma? : sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rebecka Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :avhorning; sårläkning; salivkortisol; nötkreatur; inhysning; social grupp;

  Sammanfattning : Ett flertal studier indikerar på ett samband mellan social interaktion och snabbare sårläkning hos olika djurslag. Social support kan även sänka kortisolnivåer i samband med en stressad situation. Fysisk kontakt mellan ko och kalv kan därför potentiellt bidra till bättre sårläkning och lägre kortisolnivåer hos kalven efter avhorning. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt över olika modeller vid vävnadstagning i gommen och parametrar som utvärderar sårläkning av mjukvävnaden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Rashida Nezami; Nastaran Rashidi; [2021]
  Nyckelord :Gom; smärta; sårläkning; transplantat; vävnadstagning;

  Sammanfattning : Syfte: Inom parodontal plastikkirurgi är det av intresse för kliniker att minska postoperativ smärta vid vävnadstagning i gommen. Denna litteraturöversikts syfte var att ge en översikt över olika modeller för vävnadstagning och parametrar som används för att utvärdera sårläkning och postoperativa besvär efter vävnadstagning i gommen. LÄS MER