Sökning: "såruppkomst"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet såruppkomst.

  1. 1. Orsaker till samt exempel på sårinfektioner hos reptiler som hålls som sällskapsdjur

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Erika Johansson; [2014]
    Nyckelord :reptil; dermatit; såruppkomst; abscess; infektion; reptilhud; ecdysis; reptile; skin infection; dermatitis;

    Sammanfattning : Hudinfektioner är ett mycket vanligt problem hos reptiler som hålls i fångenskap. 29 % till 64 % av alla dermatologiska problem hos reptiler är orsakade av felaktig skötsel. I det här arbetet sammanställs orsaker till såruppkomst och några specifika sår samt några av de sårinfektioner som kan drabba reptiler. LÄS MER