Sökning: "sårvård"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet sårvård.

 1. 1. ”Blir vi någonsin fullärda?” : Sjuksköterskors kompetens och behov av kompetensutveckling gällande undertrycksbehandling inom kommunal hälso- och sjukvård.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Fyhr; Zara Stiberg; [2021]
  Nyckelord :competence; competence development; municipal health care; negative wound pressure therapy; nurse; kommunal hälso- och sjukvård; kompetens; kompetensutveckling; sjuksköterska; undertrycksbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter vårdas inom kommunal hälso- och sjukvård och sårvård upptar en stor del av den kommunalt anställda sjuksköterskans arbetstid. Undertrycksbehandling är en medicinteknisk produkt som blivit vanligare och är en effektiv metod för sårläkning. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av behandling i samband med venösa bensår – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Berglund; Billy Jonsson; [2021]
  Nyckelord :literature review; patient experience; treatment; venous ulcers; behandling; litteraturöversikt; patientupplevelse; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Bensår orsakade av venös insufficiens är en vanligt förekommande åkomma framför allt hos den äldre befolkningen. Såren medför ofta ett stort lidande för de drabbade och innebär stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Personer med kroniska venösa bensårs erfarenheter av bensår : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Lindahl; Linnea Rosenvall; [2021]
  Nyckelord :Experience; patients; perspective; psychosocial aspects; venous leg ulcers; Erfarenhet; patienter; perspektiv; psykosociala aspekter; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska venösa bensår är ett bensår som inte läker inom sex veckor. Bensår kan förekomma på grund av olika omständigheter som underliggande sjukdom eller från yttre skada som leder till en cirkulationsstörning i benet och uppkommer då hudlagren bryts ner vilket kan påverka djupare vävnader. LÄS MER

 4. 4. Kliniska stabilitetsstudier En utvärdering av statistiska metoder för longitudinella stabilitetsstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Calvin Smith; Jens Ifver; Jonatan Hellgren; Josef Gullholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mölnlycke Health Care (MHC) utvecklar och tillverkar produkter inom sårvård och kirurgi.För att säkerställa hållbarheten av sina produkter genomför MHC kliniska stabilitetsstudier.Stabilitetsstudierna utförs med stickprov från ett antal olika produktionsbatcher som sedantestas, med avseende på hållbarhet, över en bestämd tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av samverkan vid sårvård inom kommunal hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Karolina Johansson; Maria Svanström; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; community home care; district nurse; qualitative content analysis; wound care.; Distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; samverkan; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett globalt problem och innebär ökade kostnader för samhället. Sårvård är en stor del av distriktssköterskans arbete och innebär samverkan med patient och andra yrkeskategorier. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av samverkan vid vård av patienter med svårläkta sår i hemsjukvård. LÄS MER