Sökning: "sårvård"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet sårvård.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med bensår

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maryam Hamzavi; Sam Zolfaghari; [2019-08-02]
  Nyckelord :bensår; livskvalitet; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. LÄS MER

 2. 2. Honung jämfört med silver i brännskadevård Litteraturöversikt för att undersöka effekter av honung som omläggningsmaterial vid brännskador

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Barankova; Jennifer Malmgård; [2019-08-01]
  Nyckelord :honung; silverförband; brännskador; fullhudsbrännskador; delhudsbrännskador; såromläggning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brännskador är smärtsamma, svårläkta och blir lätt infekterade. Silverförband och krämer används i dagens sårvård men är både kostsamma och miljöovänliga. Honung har antibakteriella egenskaper och används som omläggningsmaterial i sårvård. Honung är dessutom miljövänligare och billigare än silver. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Navia Andersson; Sandra Kinder; [2019]
  Nyckelord :patientupplevelse; medicinsk honung; bensår; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. LÄS MER

 4. 4. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 5. 5. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Nyckelord :Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Sammanfattning : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. LÄS MER