Sökning: "sårvård"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet sårvård.

 1. 1. Kliniska stabilitetsstudier En utvärdering av statistiska metoder för longitudinella stabilitetsstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Calvin Smith; Jens Ifver; Jonatan Hellgren; Josef Gullholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mölnlycke Health Care (MHC) utvecklar och tillverkar produkter inom sårvård och kirurgi.För att säkerställa hållbarheten av sina produkter genomför MHC kliniska stabilitetsstudier.Stabilitetsstudierna utförs med stickprov från ett antal olika produktionsbatcher som sedantestas, med avseende på hållbarhet, över en bestämd tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av samverkan vid sårvård inom kommunal hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Karolina Johansson; Maria Svanström; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; community home care; district nurse; qualitative content analysis; wound care.; Distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; samverkan; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett globalt problem och innebär ökade kostnader för samhället. Sårvård är en stor del av distriktssköterskans arbete och innebär samverkan med patient och andra yrkeskategorier. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av samverkan vid vård av patienter med svårläkta sår i hemsjukvård. LÄS MER

 3. 3. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Sammanfattning : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. LÄS MER

 4. 4. Medicinsk honung som komplement i eftervården av behandlade subkutana abscesser hos hund och katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Veronika Haraldsson; Fanny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :abscess; antibakteriell; antibiotikaresistens; compliance; dränage; eftervård; förband; hund; katt; Manukahonung; medicinsk honung; subkutana abscesser;

  Sammanfattning : Abscesser är en vanligt förekommande orsak till att hund- och kattägare söker vård för sina djur på svenska smådjurskliniker. Abscesser orsakas av bakteriella infektioner, vanligen till följd av bitskador. Efter att subkutana abscesser har dränerats på exsudat läker de som ett infekterat sår, vilket kräver behandling och eftervård. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att leva med bensår

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maryam Hamzavi; Sam Zolfaghari; [2019-08-02]
  Nyckelord :bensår; livskvalitet; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. LÄS MER