Sökning: "sårvårdsåtgärder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sårvårdsåtgärder.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 2. 2. Akuta sår på hund : sårvård samt förslag på lämpliga hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Eldh; [2016]
  Nyckelord :akuta sår; sårvård; hund; hemgångsråd; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Djursjukskötare kan tilldelas ett stort ansvar vid sårvård, det är därför viktigt med goda kunskaper inom sårläkning. Genom att följa samma evidensbaserade sårvårdsrutiner kan djurkliniker erbjuda en högkvalitativ vård där alla patienter får samma goda omvårdnad. LÄS MER