Sökning: "söderberg hjalmar"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden söderberg hjalmar.

 1. 1. ”Låta slumpen råda” : En komparativ studie av fokaliseringen i Den allvarsamma leken och För Lydia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lova Berggren; [2019]
  Nyckelord :focalization; agency; information; Hjalmar Söderberg; Gun-Britt Sundström; narratology;

  Sammanfattning : In 1912 Hjalmar Söderberg wrote what came to be a Swedish classic, The serious game, about the two young lovers Lydia and Arvid and their failed attempts to be with each other. 1973 Gun-Britt Sundström responded with her own novel, For Lydia, that tells the same story but from Lydia´s point of view. LÄS MER

 2. 2. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 4. 4. Den allvarsamma läsförståelsen : En komparativ studie av den lättlästa adaptationen av romanen Den allvarsamma leken och originalet författad av Hjalmar Söderberg.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Landquist; [2017]
  Nyckelord :fiktionsförståelse; lättläst; skönlitteratur; den allvarsamma leken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Du skall icke fråga!" : Opålitligt berättande i Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Rachel Namakula Joy; [2017]
  Nyckelord :Unreliable Narration in Doktor Glas by Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om doktor Glas i Hjalmar Söderbergs roman med samma namn är en opålitlig berättare. Detta görs genom att undersöka varför, hur och vad han skriver. LÄS MER