Sökning: "söderblom"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet söderblom.

 1. 1. Samhällets öppna rum : Den samtida debatten om biblioteksrummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Randi Söderblom; [2020]
  Nyckelord :library; cultural policy; public libraries; performative space; economic impact; democratization; meeting place; meeting space; democracy; folkbibliotek; bibliotek; biblioteksdebatt; mötesplats; tillhörighetsskapandemötesplats; kulturpolitik; mediedebatt; demokrati;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and increase the understanding of a present function of today´s public library in a societal context. My aim is to examine how the role of the public library is discussed in Swedish media between 2012 – 2019. LÄS MER

 2. 2. Increasing user engagement and feature discoverability through user onboarding in business-to-business applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Nora Wernerson; Erik Söderblom Carlsson; [2019]
  Nyckelord :User onboarding; user engagement; user experience; interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : User onboarding has become an increasingly important aspect in applications due to the shift towards the Software as a Service business model in software companies. This results in that companies need to make sure their customers are successful with the service, or they will loose customers. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas erfarenheter av att leva med cancer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :John Söderblom; Johan Moon-On; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Health; Experiences; Young adults; Cancer; Hälsa; Erfarenheter; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar människor i alla delar av livet, frekvensen ökar bland äldre men även barn och unga drabbas. Unga vuxna är en definition på individer i åldrarna 18-30 år. Detta åldersspann kantas ofta av stora förändringar hos individen. LÄS MER

 4. 4. Realizing BOP Potential through Business Model Innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Nilsson; Amanda Söderblom Gräns; [2019]
  Nyckelord :Base of the Pyramid; BOP Concept; Business Model; Business Model Innovation; Conceptual Framework; 4 A’s Framework; Social Enterprise; Business and Economics;

  Sammanfattning : There is an ever-growing interest among researchers and practitioners in base of the pyramid (BOP) markets. Still, the distinguishable challenges in terms of presenting a viable business model at the BOP are evident both in research and practice. This thesis aims to examine how private sector firms can innovate business models to attend to the BOP. LÄS MER

 5. 5. Rapporteringspliktiga skattearrangemang : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Caroline Hultqvist; Emma Söderblom; [2019]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga skattearrangemang rättssäkerhet informationsskyldighet skatterådgivare skatteupplägg mänskliga rättigheter arrangemang SOU 2018:91;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget till lagstiftning om rapporteringspliktiga skattearrangemang i SOU 2018:91. I uppsatsen redovisas bland annat remissinstansernas synpunkter och görs en analys av förslaget ur rättssäkerhetssynpunkt. .. LÄS MER