Sökning: "södergran"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet södergran.

 1. 1. Nära den bruna jorden : En ekokritisk analys av Edith Södergrans poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Signe Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Ekokritik; lyrik; Edith Södergran;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interaktiv digital utbildning för gasansvariga inom Region Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Philip Södergran; David Söderlund; [2021]
  Nyckelord :gas handling; medical gases; interactive; online course; gasansvarig; gashantering; medicinska gaser; interaktiv; digital utbildning;

  Sammanfattning : Background: In healthcare, it is common that personnel handle medical gases. Medical gases can be hazardous if they are handled the wrong way. The healthcare personnel needs knowledge within gas handling to eliminate the risks of mix-ups, inaccurate transportation, inaccurate change of regulators and further on. LÄS MER

 3. 3. Edith eller Södergran? : En undersökning hur kvinnliga samt manliga författarskap presenteras utifrån anaforiska uttryck i två läromedel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ronja Sandberg Sandberg; [2021]
  Nyckelord :anaphoric expression; textbook analysis; the distinction between the sexes; male as a norm; social actors; male authorship; female authorship; anaforiska uttryck; läromedelsanalys; isärhållandets logik; mannen som norm; sociala aktörer; manliga författarskap; kvinnliga författarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how two teaching materials in Swedish and Swedish as a second language, from the same publishing company, presented and referred to male and female authorship based on anaphoric expressions. The method used in this study was grounded on an article by Per Ledin which analyzes how social actors is being portrayed in two Swedish papers based on anaphoric expression. LÄS MER

 4. 4. HEMLÖSHET I SVENSK MEDIA : En kvalitativ studie om medias framställning  av hemlösa och hemlöshet under 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Meriem Jamil; Ida Södergran; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En Strid För Lättnad : En narratologisk läsning av Edith Södergrans ”Undret” med diskussion ur feministteologisk synvinkel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna-Karin Aspersand; [2020]
  Nyckelord :epos; dialogue; focalization; Mieke Bal; Catherine Keller; epos; dialog; fokalisering; Mieke Bal; Catherine Keller;

  Sammanfattning : This thesis is a narratological analysis of the poem “The Miracle” by Edith Södergran. The thesis uses narratological tools from Mieke Bal in order to investigate different themes mainly connected to Christological sacrificial mythology. LÄS MER