Sökning: "södermalm stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden södermalm stockholm.

 1. 1. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER

 2. 2. Varvet : A concert venue on Södermalm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingrid Bernerstedt; [2019]
  Nyckelord :concert hall; concert venue; music; Stockholm; Södermalm; addition; transformation;

  Sammanfattning : This project proposes a new building for a concert venue on Södermalm in Stockholm. An area especially affected by the current trend that venues for experiencing contemporary music live are being shut down and driven away from the inner city, due to everything from complaining neighbours to making room for more profitable businesses. LÄS MER

 3. 3. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Nyckelord :Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Sammanfattning : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Orefelt; [2019]
  Nyckelord :Kristinehovsparken; Graniten; kulturarv; kulturmiljö; parkupprustning; historiska parker; 1700-tal; kvarterspark; rekreation; Kristinehovs malmgård; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : I arbetet som landskapsarkitekt finns det både stora möjligheter och utmaningar då man arbetar med att förvalta de miljöer som tidigare generationer skapat och samtidigt skapa nya, hållbara och rekreativa miljöer som ska kunna nyttjas av oss som lever nu och av många generationer framöver. En utmaning med förvaltningen av det gröna kulturarvet ligger i att kunna bevara men samtidigt utveckla och anpassa kulturmiljön till samhällets rådande behov av funktionalitet och tillgänglighet. LÄS MER

 5. 5. Ett gestaltningsförslag på ett flerbostadshus i trå : Stubben i Rosenlundsparken

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elin Holmstjerna; Erika Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Glulam; Residential building; New buildt; Span; Architecture; Wood; Project planning document; KL-trä; Limträ; Flerbostadshus; Nybyggnation; Spännvidd; Arkitektur; Trä; Programhandling;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar trä som byggnadsmaterial. I arbetet ingår en rapport med förklarande illustrationer samt framtagning av programhandlingar för ett bostadsprojekt. Byggbranschen står idag för en hög miljöbelastning där den största bidragande faktorn är materialproduktionen. LÄS MER