Sökning: "södersten"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet södersten.

 1. 1. Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Izabelle Ekman; Anna Söderstén; [2019]
  Nyckelord :Matematik; elever i matematiksvårigheter; barnlitteratur; sånger; rim och ramsor;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan integreras i matematikundervisningen för att främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. Studien undersöker vidare om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan ses som medierande redskap och i så fall hur. LÄS MER

 2. 2. Barnlitteratur i matematikundervisningen, vad händer då? : En intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Izabelle Ekman; Anna Södersten; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; matematik; medierande redskap; motivation; RME; SDT;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie undersöker hur integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen kan underlätta för elever att ta till sig matematiskt innehåll och främja deras lärande. Studien undersöker dessutom hur användningen av barnlitteratur kan få eleverna att bli motiverade till ämnet matematik. LÄS MER

 3. 3. Lek och lär med Sapere

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Malena Larsson; Louise Södersten; [2018-08-16]
  Nyckelord :Saperemetoden; neofobi; måltidspedagogik; sinnen; förskola;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 24Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 4. 4. Parametrisk design och dess tillämpning inom landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Södersten; David Bartenius; [2018]
  Nyckelord :parametrisk design; landskapsarkitektur; arkitektur; digitalisering; computational design; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Tekniken utvecklas i rasande takt och påverkar såväl samhället, arkitekturen som oss människor. Parametrisk design har sedan en tid funnits inom byggnadsarkitekturen men är fortfarande ovanlig för landskapsarkitekter. LÄS MER

 5. 5. A Weak Formulation of Constraints to Couple Rigid and Elastic Bodies - a Study with FEniCS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Axel Södersten; [2018]
  Nyckelord :Flexible multibody dynamics; differential-algebraic equations; interconnecting rigid joints; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many complex mechanical systems are simplified by considering them as multibody systems. In recent years, flexible multibody dynamics has become more and more in demand. LÄS MER