Sökning: "södertörn miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden södertörn miljö.

 1. 1. Känslig miljö under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :konnektivitet; faunapassage; infrastruktur; ljudmaskering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att gestalta utifrån en plats förutsättningar, behov och framtidsplaner, allt detta i en svår trafikmiljö. Med målsättningen att stärka konnektiviteten, alltså kopplingarna mellan landområden, resulterar arbetet både i en studie och ett gestaltningsförslag. LÄS MER

 2. 2. Excise taxation to protect our planet: a point of view from students in the global North : A case from Södertörn University, Sweden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Angelique Wallenborg; Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Flight tax; Swedish excise tax; Anthropogenic climate change; Political Ecology Theory; Environmental economics.;

  Sammanfattning : Background: Flying is a mode of travel used mainly by the wealthier part of the planets’ inhabitants, while it is the poor parts of the world that suffer the consequences from climate change the most. Coping with climate change is one of the largest challenges of the century, especially for low-income developing countries. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsturism : En studie om fotbollsturisters upplevelse och tillfredställelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Narin Akrawi; Michelle Ciechowicz; [2016]
  Nyckelord :Soccer; Tourism; Tourist; Sport tourist; Sport tourism; Experience; Travel; Fotboll; Turism; Turist; Sportturist; Sportturism; Upplevelse; Resa;

  Sammanfattning : Denna studie utförs av två studenter för deras examensarbete i Turismvetenskap vid Södertörns högskola, Sverige. I studien undersöks huruvida de påvisade karaktäristiska dragen för en sportturist stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Design- och funktionsförbättring av administrationsdelen på FitnessCollections webbplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Liljecrantz; [2016]
  Nyckelord :design; conventions; usability; accessibility; website; webpage; application; HTML; Examensarbetet; design; konventioner; användbarhet; användarvänlighet; tillgänglighet; webbplats; webbsida; applikation; HTML;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av mitt examensarbete inom programmet It, medier och design vid Södertörns högskola. I rapporten presenteras den nya designen för FitnessCollections administrationswebbplats och en lista på förändringsförslag. LÄS MER

 5. 5. IBM Svenska ABs digitala närvaro : En kartläggning, nordisk omvärldsbevakning och skiss på digitalt ekosystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofie Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Social media; social network; digital presence; digital channels; digital ecosystem; Sociala medier; sociala nätverk; digital närvaro; digitala kanaler; digitalt ekosystem;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is based on a internship on IBM Sweden within Södertörn University’s bachelor program ’IT, Media and Design’ during the spring semester of 2016, majoring Media technology. The thesis is based on a practical work, which treats the company’s digital presence where I, as a student, stepped in and helped the marketing and communication department. LÄS MER