Sökning: "södertörns högskola It medier och design"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden södertörns högskola It medier och design.

 1. 1. Aktivism på sociala medier : En kvalitativ analys av Facebooks funktioner och dess användning inom grupper för klimataktivism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Hanna Hellberg; Linnéa Lidholm; [2019]
  Nyckelord :activism; social media; features; interaction; Facebook; aktivism; sociala medier; funktioner; interaktionsdesign; Facebook;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyze how Facebook's features and its interaction design are used within climate activism groups to contribute to more sustainable groups and long-term engagement. This is investigated using qualitative methods consisting of three semi-structured interviews and a survey with both qualitative and quantitative data. LÄS MER

 2. 2. #IDENTITETPÅINSTAGRAM : En kvalitativ studie om hur smyckesföretag reflekterar sin identitet genom bilder på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mathilda Lundgren; Madeleine Sanchez Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Instagram; jewellery companies; identity; visual Communication; interpretation of images; Instagram; smyckesföretag; identitet; visuell kommunikation; tolkning av bilder  ;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade samhället innebär att företag har valt att satsa på marknadsföring på sociala medier. Instagram som har blivit en mycket populär plattform för visuellt skapande och kan användas av företag för att förmedla sin identitet samt för att vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar. LÄS MER

 3. 3. Gränssnittets makt : En studie av användares upplevelse av rapporteringsfunktionen på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Malin Van den Poel; [2018]
  Nyckelord :Social media; user interface; user experience; power; empowerment; reporting; design; Sociala medier; gränssnitt; användarupplevelse; makt; egenmakt; rapportering; design;

  Sammanfattning : Technology is increasingly becoming a natural part of our everyday lives, and in addition to this the research field of interaction design becomes increasingly more important. Design, usability and user experience shape how we now communicate with each other, which today mainly happen through social media. LÄS MER

 4. 4. Den traditionella marknadsföringsmixen utifrån digitaliseringen : Har digitaliseringen skapat ett behov av att utveckla den traditionella marknadsföringsmixen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustaf Weinebrandt; Sara Pernbrink; [2018]
  Nyckelord :Marketingmix; 4P; Product; Place; Price; Promotion; Marketing; Marketing theory; Kotler; McCarthy; Digitalization; Social media; Relationship marketing; Gummeson; Grönroos.; Marknadsföringsmix; 4P; Produkt; Plats; Pris; Påverkan; Marknadsföring; Marknadsföringsteori; Kotler; McCarthy; Digitalisering; Sociala medier; Relationsmarknadsföring; Gummesson; Grönroos.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföringen har under det senaste decenniet genomgått fundamentala förändringar och digitaliseringen har varit en del i den utvecklingen. Borden var först med att presentera marknadsföringsmixen som koncept på 1950-talet. LÄS MER

 5. 5. Besöksnäringens arbete med upplevelsedesign och sociala medier i Stockholms skärgård : En studie kring den digitala besökarens inverkan på besöksnäringen i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Iris Löthén; Hanna Runebrand; [2018]
  Nyckelord :Social media; visitor industry; tourism; digital divide; experience design; Stockholm archipelago; creative tourist class; rural areas;

  Sammanfattning : Today, visitors use social media before, during and after travels to share, create and discuss content with others. This means that the visitor industry needs to profile themselves on social media to communicate their services toward their visitors. Parallel to this development, a creative tourist class has been emerging. LÄS MER