Sökning: "södertörns högskola logotyp"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden södertörns högskola logotyp.

 1. 1. Is less, more? : En kvalitativ studie om den digitala förpackningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elenor Hansson; Josefine Sinerius; [2019]
  Nyckelord :Digital packaging; visual elements; informative elements; consumer purchasing behavior; perception; low involvement products; focus group; semistructured interviews; Digital förpackning; visuella element; informativa element; konsumentköpbeteende; perception; lågengagemangsprodukter; fokusgrupp; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : The industry that shows the strongest growth and development online is the foodindusty. The prognosis shows that this development will only continue to increase. One problem with the online grocery shopping lies in the fact that consumers find it difficult to differentiate the product packaging. LÄS MER

 2. 2. Varning! Liberal, närodlad politik : En sociosemiotisk studie av valaffischer från Centerpartiet och Liberalerna under valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hedvig Henning Bruce; [2019]
  Nyckelord :sociosemiotics; semiotic resources; election posters; politics; ideology; liberalism; Centerpartiet; Liberalerna; sociosemiotik; semiotiska resurser; valaffischer; politik; ideologi; liberalism; Centerpartiet; Liberalerna;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker valaffischer från Centerpartiet och Liberalerna 2018. Utgångspunkt i studien är den politiska kommunikationen som visar att politiska samarbeten mellan partier kan försvåra möjligheterna för partierna att profilera sig som enskilda partier. LÄS MER

 3. 3. Re-design av StretchFlex UF : Skapandet av en stärkande visuell profil åt StretchFlex UF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Isabelle Björklund; Anny Wang; [2015]
  Nyckelord :Re-design; grafisk design; visuell profil; logotyp; visuell kommunikation; varumärke;

  Sammanfattning : This paper presents the creation of a strengthening visual profile for StretchFlex UF. The project consists of an external as well as an internal part. The external part is on the order of the company StretchFlex. LÄS MER

 4. 4. När strategi blir design : Företags drivkrafter bakom grafiska profilbyten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofi Fagerudd; Jenny Winbom; [2014]
  Nyckelord :business economics; marketing; brand; brand equity; visual identity; graphic profile; design; logo; motivations; company; företagsekonomi; marknadsföring; varumärke; varumärkesvärde; grafisk profil; design; logotyp; drivkrafter; företag;

  Sammanfattning : Graphic profiles are a part of companies’ brand expressions. The graphical values reflect the brand values the business wants to convey. LÄS MER

 5. 5. Förpackningsdesign i en varumärkesstärkande process : En fallstudie av varumärket Coca-Cola

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niki Polatsidou; Hedwig Strömstedt; [2014]
  Nyckelord :Brand; branding; design; package design; logotype; visual identity; Coca-Cola; Varumärke; varumärkesprofilering; design; förpackningsdesign; logotyp; visuell identitet; Coca-Cola;

  Sammanfattning : Nowadays, packaging design is seen as a competitive tool and its importance for corporations is becoming increasingly apparent. The rivalry within homogeneous markets puts high demands on differentiation and the ability to create something more than the product itself. LÄS MER