Sökning: "södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 6197 uppsatser innehållade orden södertörns högskola.

 1. 1. Flintdolken - ett manligt prestigeföremål? : En studie av Skånska flatmarksgravar under senneolitikum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :André Bergvall Kristiansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Late Neolithic period in Sweden is by many archaeologists associated with an increase of aggression in society, hierarchical chiefdoms, and prestige objects. Above all, the flint-dagger is considered not only to be an object of high status, but also an object exclusively used by and buried with males. LÄS MER

 2. 2. ADHD & Kriminalitet : En kvalitativ studie om sambandet mellan ADHD och Kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Momodou Drammeh; Amal Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: ADHD; ungdomskriminalitet; insatser; antisocialt beteende; riskfaktorer; relationsskapande; samverkan;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett stort och nutida samhällsproblem, enligt forskning kan ungdomar med ADHD ha en ökad risk att begå kriminella handlingar. Av den anledningen har vi valt att studera unga före detta kriminella med en ADHD-diagnos för att få en ökad kunskap och förståelse kring sambandet ADHD och kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. "Stolliga fruntimmer, den ena tokigare än den andra" : om bilden av kristendomen i svenska kriminalromaner

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Annette Haaland; [2023]
  Nyckelord :religion; Christianity; crime fiction; literature; novels; discourse analysis; secularization; secular; sociology of religion;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate discourses related to Christianity in Swedish crime fiction. In doing this the top-selling books each year between 2004 and 2021 are examined. Furthermore, the purpose is to explore whether the identified discourses can be related to attitudes towards Christianity in Swedish society. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta på fritidshemmet med en dubbel yrkesroll : En kvalitativ studie om upplevelser av en dubbel yrkesroll och dess utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Norrlander Forsberg; Joakim Nyström; [2023]
  Nyckelord :school-age educare center; school-age educare teacher; subject teaching; frame factors; dual profession; fritidshemmet; lärare i fritidshem; ämnesundervisning; ramfaktorer; dubbel yrkesroll;

  Sammanfattning : In this study we examine the experience of working with a two-sided assignment as a leisure time teacher. The dual profession involves teaching a subject during school hours and working during the afternoon hours in the school-age educare center. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av redovisningssystem : En kvalitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar beslutet att implementera ett molnbaserat redovisningssystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linnea Kocas; Linda Nyblom; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; Cloud-based accounting systems; Cloud providers; Cloud services; Service model; TAM-model; TOE-framework;

  Sammanfattning : Digitalization has been going on for a long period of time and has affected large parts of society. Accounting is one of the areas where digitalization has been crucial for efficiency and improved systems. Cloud-based accounting systems, offered by various cloud providers, are one of these systems that has been affected. LÄS MER