Sökning: "södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 9988 uppsatser innehållade orden södertörns högskola.

 1. 1. Tänka om tänka nytt, vad blir viktigt på riktigt? : En vetenskaplig essä om utvecklingsarbete i förskolan

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Erika Wallin; [2021]
  Nyckelord :Development; development work; change; reflection; consensus; systematic quality work; approach; atmosphere; culture; practical knowledge; preschool; preschool mission; trust; administrative society; time; profession.; utveckling; utvecklingsarbete; förändring; reflektion; samsyn; systematiskt kvalitetsarbete; förhållningssätt; atmosfär; kultur; praktisk kunskap; förskola; förskolans uppdrag; tillit; administrationssamhället; tid; profession;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utveckling och utvecklingsarbete på förskolan. Utveckling är ett välanvänt begrepp på förskolor runt om i Sverige. Det är begrepp  som ofta används utan större eftertanke. LÄS MER

 2. 2. ”Hur blir man medborgare, om man ingenting vet om livet runt omkring? Först när man själv har hamnat i fällan, får man omsider kunskap.” : En komparativ och kvalitativ textanalys om Gulags framställning i skolböcker 1970-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Vendela Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historiebruk; läroböcker; styrdokument; intentionalism; funktionalism;

  Sammanfattning : ”Min farfar pratade inte om det han var med om i Stalins Gulagläger om man inte pressade honom.” Detta skriver historikern Anton Weiss-Wendt om sin farfar, Helmut Weiss, som förlorade 20 år av sitt liv i Gulag.  Den här historien och fler därtill, kände världen inte till. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska miljön : En kvalitativ studie om hur den fysiska miljöns utformning skapar förutsättningar och hinder i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Fast; Farman Khalil; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk miljö; lärande; social interaktion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The physical environment includes everything that surrounds us. It affects our senses and emotions and is part of the large amount of impressions we absorb every day. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling – hur ser pedagogerna på det? : En kvalitativ undersökning om förskolepedagogernas arbete med hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andreea Lavinia Toma; [2021]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers; environment; sustainable development; sustainability; holistic education; förskola; förskolepedagoger; miljö; hållbar utveckling; pedagogik; holistiskt lärande;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to take a closer look at how certified preschool teachers integrate sustainable development in their daily work with children, and to gain a perspective into the teachers’ level of awareness regarding sustainable development. Drawing from a sociocultural perspective with elements of holistic learning methods, the present study is focused on interviews conducted by e-mail with preschool teachers from two different preschools located in suburban Stockholm. LÄS MER

 5. 5. “Taboo is something that the media should not engage in” : Swedish journalists’ perceived freedom when reporting on controversial topics

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emilia Lindholm Fjeld; [2021]
  Nyckelord :Press freedom; Taboo topics; Self-censorship; Survey research; Semi-structured interviews; Swedish journalism; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, there has been talk of a declining confidence and growing mistrust of the news media. Swedish media have been accused of obscuring certain topics, of letting the newspapers’ political orientation guide the selection of news and of having a news evaluation process that is influenced by the journalists’ personal opinions. LÄS MER