Sökning: "södra Öland"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden södra Öland.

 1. 1. Potentiell kväve-och fosforretention i våtmarker på södra Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Viktoria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :näringsretention; våtmark; kväve; fosfor; total retention; areaspecifik retention; relativ retention; vattenvolym;

  Sammanfattning : Våtmarker kan vara ett kostnadseffektivt sätt att reducera den stora mängden näringsämnen som varje år läcker från land ut i Östersjön. I den jordbrukstäta kommunen Mörbylånga på Öland har hittills få åtgärder gjorts för att minska näringsläckaget. LÄS MER

 2. 2. Dimensionerande vattenförbrukning och alternativa vattenkvaliteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Julia Chonewicz; [2019]
  Nyckelord :grundvatten; vattenkvalitet; vattenfördelning; vattenanvändning; Lilla Klåveröd; dimensionerande vattenförbrukning; södra Sverige; klimatförändringar; grundvattennivåer; vattenbrist; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is a necessary resource for a sustainable society. Groundwater is one of our supplies for potable water, other than surface- and seawater. Around the world the usage and accessibility of potable water varies, and many in places there are problems with maintaining a good water situation regarding both water quality and quantity. LÄS MER

 3. 3. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap Det komplexa i att bevara ett levande världsarv, utveckla ett jordbruk, sälja en upplevelse och hantera klimatet i förändring.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ann-Christin Andersson; [2018]
  Nyckelord :climate change; tourism; agriculture; world heritage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eighteen years since the agricultural landscape of southern Öland were inscribed on the World Heritage list, this study aims to investigate the effect on the agriculture that created and are maintaining the World Heritage. Its relation to the tourism and the threats of climate change. LÄS MER

 4. 4. Groundwater chemistry evaluation and a GIS-based approach for determining groundwater potential in Mörbylånga, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Nikolas Benavides Höglund; [2018]
  Nyckelord :Groundwater chemistry; Groundwater potential; Mörbylånga; Öland; Chemical analysis; Hydrogeology; GIS; Multi-criteria analysis; Water quality guidelines; Groundwater deficit; Water shortage; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Recently, several regions in southern Sweden suffered extremely low groundwater levels following a long-term infrequency in rainfall. In response, irrigation was banned in many of the affected municipalities during 2016–2017, amongst which Mörbylånga municipality was one. LÄS MER

 5. 5. Sötpotatisodling i Sverige : odlingsförutsättningar och odlingsteknik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Sara Hellgren; [2018]
  Nyckelord :sötpotatis; Ipomoea Batatas; odlingsförutsättningar; klimat; dagslängd; pluggplantor; sticklingar; växtföljd;

  Sammanfattning : Sötpotatis, Ipomoea Batatas, härstammar från tropikerna och växer bäst under hög ljusintensitet i ett varmt och fuktigt klimat. Det kalla klimatet är den största begränsningen för att odla sötpotatis i Sverige. Trots de låga temperaturerna är det inte omöjligt att få en lyckad söt-potatisskörd i Sverige. LÄS MER