Sökning: "södra hamnen helsingborg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden södra hamnen helsingborg.

 1. 1. Staden för dig som vill något : En antropologisk analys av segregation och gentrifiering i Södra Hamnen, Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Petersson; [2017]
  Nyckelord :gentrifiering; segregation; segrifiering; stadsförnyelseprojektet H ; hamn- och industriområden; kreativa klassen; strategi; kryphål; stadsplanering; antropologi; etnologi.;

  Sammanfattning : Helsingborg beräknas växa med 40 000 nya invånare till år 2035 vilket har resulterat i stadsförnyelseprojektetH+ med dess planer att förtäta hamn- och industriområdet Södra Hamnen för att skapa fyranya bostadsområden. Först på tur är det exklusiva området Oceanhamnen som byggs upp på artificiellaöar i hamnbassängen med nära förbindelser till centralstationen. LÄS MER

 2. 2. Sammanställning och utvärdering av kemiska grundvattenprover inom H+ området i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tina Ren; [2011]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : H+ projektet i Helsingborg är ett stadsförnyelseprojekt som omfattar den centrala södra delen av staden. Projektet startades år 2002 och merparten förväntas vara bebyggt med bostäder, kontor och offentlig service år 2035. LÄS MER

 3. 3. Gröna tak - En del av framtidens städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Nordvall; Fanny Bringert; [2009]
  Nyckelord :gröna tak; sedum; Helsingborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is made in order to review green roofs as an alternative roof covering. We have studied the common sources why green roofs are not selected and its advantages and construction. Green Roofs have existed in different shapes since year 900 before Christ, when the gardens were built up with trees, bushes and climbing root in pots. LÄS MER

 4. 4. Kvarteret Jäntan - förenar god stadsplanering, kvalitativt boende och en sund miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Eva Jansson; Li Nilsson; [2008]
  Nyckelord :miljö; stadsplanering; arkitektur; sociologi; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Landskrona är en liten stad i södra Sverige. Den är en av landets äldsta och historiskt sett mest betydelsefulla städer med sin storhetstid under 1700- och 1800-talen, då ett skeppsvarv växte sig stort. De flesta människor som kom till Landskrona under den här tiden kom för att arbeta på varvet. LÄS MER

 5. 5. Södra Hamnen-en stadsdel i Helsingborg, Handbok för fysisk planering

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Tora Sigynsdotter Broberg; [2003]
  Nyckelord :bostäder; verksamheter; hamnområde; kommunikationer; integration och mångfald; planering; rinktlinjer för planering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Helsingborg är i behov av att växa. Detta beror bl.a. på dess geografiska placering i centrum av Öresundsregionen. LÄS MER