Sökning: "sök"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet sök.

 1. 1. Kvinnors Upplevelser Av Att Leva Med Bröstcancer - En Litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amila Hodzic; Gentijana Preteni; Sandra Seno; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; women; nurses; support; experiences; Bröstcancer; kvinna; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor idag. Bröstcancer kan medföra stora utmaningar i vardagen som exempelvis kan uppstå i förhållande till olika behandlingar och kroppsförändringar. Känsla av sammanhang (KASAM) är grunden till individens hanteringsförmåga vid påfrestande livssituationer. LÄS MER

 2. 2. Sök- och resultatmönster för svensk sjöbefälsutbildning mellan 2008 och 2018 : – och dess påverkan på framtida sjöbefälspopulation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Per Beijer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Den här studien syftar till att undersöka och beskriva sök-och resultatmönster för svensk sjöbefälsutbildning under åren 2008 till 2018. Nationella statistiska data har analyserat med avseende på antal sökande respektive antagna till sjöbefälsutbildningar, deras kön, ålder och utbildningsmässig bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Convergence Properties for Different Null Space Bases When Solving the Initial Margin Optimization Problem Using CMA-ES

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Barnholdt; Filip Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; CMA-ES; Optimization; Initial Margin; Null space representations; Finansiell matematik; CMA-ES; Optimering; Initial Margin; Nollrumsrepresentationer;

  Sammanfattning : This thesis evaluates how the evolutionary algorithm CMA-ES (Covariance Matrix Adaption Evolution Strategy) can be used for optimizing the total initial margin for a network of banks trading bilateral OTC derivatives. The algorithm is a stochastic method for optimization of non-linear and, but not limited to, non-convex functions. LÄS MER

 4. 4. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 5. 5. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jonatan Johansson; [2020]
  Nyckelord :barkborre; avverkning; bekämpning;

  Sammanfattning : Granbarkborren (Ips typographus) har historiskt sett dödat stora mängder granskog efter stormar. Både stormen 1969 och stormarna Gudrun och Pär skapade stora mängder yngelsubstrat i form av vindfällda granar vilket ledde till massförökning som följd. Vid epidemiska nivåer av granbarkborre angrips även frisk skog. LÄS MER