Sökning: "söka hem"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden söka hem.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Towards Understanding the “User of the Future”

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Ramon Andres Amezcua Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A fast-moving technological landscape is driving companies of today to constantly search for the solutions of tomorrow. As a result, companies are constantly searching for the next big thing and speculating on possible futures. LÄS MER

 3. 3. The Digital Doctor: - An Empirical Study on the Emergence of Digital Medical Care with the focal point on Region Skåne’s Digital Healthcare Pilot-Project

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :digital doctor; virtual doctor;

  Sammanfattning : Introduktion: Vi hittar ständigt nya sätt att förenkla våra liv med hjälp av teknik. En av de nyare utvecklingarna på marknaden är en applikation som tillåter oss att kontakta en digital läkare. LÄS MER

 4. 4. The Production Mirror : How an interactive interface can boost motivation for industrial workers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Adlén; [2019]
  Nyckelord :Human centered design; industries of the future; human motivators; work motivation; technical design; emotional design; nudging; new technology.;

  Sammanfattning : This master thesis concerns industrial workers’motivation and if it can be influenced by informationdissemination through an interactive interface. Focus hasbeen to research human motivators in theory to seehow these can be applied in an industrial environmentwith the hope of giving the workers a deeperknowledge of the company’s product and / or processand thus increasing her motivation. LÄS MER

 5. 5. MEDARBETARE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pauline Catrin Arvidsson Georgy; [2018-08-14]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digital vård; distansarbete; läkare; work-life balance; krav-kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att söka förstå varför läkarna har valt att arbeta inom dendigitala distansvården samt undersöka hur de upplever arbetsmiljön i denna nyaarbetsform.Teori: Tidigare forskning kring distansarbetets påverkan på välmående och arbetsmiljö,Greenhaus och Beutells modell kring work-life balance samt Karasek ochTheorells krav-kontroll- och stödmodell. LÄS MER