Sökning: "sökare"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet sökare.

 1. 1. Personlighetstypers påverkan på förhandlingar : En studie utförd med hjälp av personlighetstestet The Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Ruthman Lloyd; Felicia Sökare; [2019]
  Nyckelord :Personality; The Big Five; real estate agents; integrative negotiations; negotiation; preparation.; Personlighet; The Big Five; fastighetsmäklare; integrativa förhandlingar; förhandling; förberedelser.;

  Sammanfattning : Title: Impact of personality types on negotiations - A study conducted with the help of the personality test The Big Five. Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Author: Felicia Sökare and Josefin Ruthman Lloyd Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 May Aim: The purpose of this study is to analyze the personality traits of negotiators in relation to how they prepare for a negotiation and in relation to what is required to refrain from negotiating with the help of The Big Five. LÄS MER

 2. 2. Quantitative Analysis of Exploration Schedules for Symbolic Execution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Christoph Kaiser; [2017]
  Nyckelord :symbolic execution; bug finding; test case generation;

  Sammanfattning : Due to complexity in software, manual testing is not enough to cover all relevant behaviours of it. A different approach to this problem is Symbolic Execution. Symbolic Execution is a software testing technique that tests all possible inputs of a program in the hopes of finding all bugs. LÄS MER

 3. 3. New age och Mindfulness : En undersökning om några människors syn på New age och Mindfulness

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Persson; [2017]
  Nyckelord :New age; Mindfulness; livsåskådning; religion; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika perspektiv det finns på New age och Mindfulness. De flesta kvinnliga informanter som jag intervjuat påtalar att New age och Mindfulness är något som är naturligt och fritt. Människan är i centrum och den personliga hälsan har ett stort fokus. LÄS MER

 4. 4. "Det flyter på" : En kvalitativ studie om att jobba till sjöss

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elisa Kosamo; Ruth Reed; [2014]
  Nyckelord :Control; demands; support; occupational community; availability; travel; cruise; Viking Line; Cinderella; Kontroll; krav; socialt stöd; yrkesgemenskap; tillgänglighet; resande; kryssnignsfartyg; Viking Line; Cinderella;

  Sammanfattning : Vi har genomfört vår undersökning ombord på Viking Lines Cinderella. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka erfarenheterna kring hur det är att arbeta på ett kryssningsfartyg. LÄS MER

 5. 5. Ekobrott...brott...brott...brott...? : Enstaka misstag eller Upprepat sökande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Edlund; Karl-Johan Fösker; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Ekonomisk brottslighet i Sverige är ett relativt eftersatt forskningsområde. De två vanligaste ekobrotten är bokförings- och skattebrott och Ekobrottsmyndigheten utreder gällande dessa ca 35000 ärenden varje år. LÄS MER