Sökning: "sökmotoroptimering"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet sökmotoroptimering.

 1. 1. Sökmotoroptimering - varför företag inte siktar mot toppen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fabian Isell; Luca Kokaia; [2019]
  Nyckelord :SEO; SME; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sökmotoroptimering (SEO) är ett sätt att arbeta på som förbättrar ens hemsidas ranking hos sökmotorer. Teorier om hur man ska jobba med det och varför man ska göra det har beskrivits i tidigare litteratur. Trots detta är det ett stort antal företag som väljer att inte arbeta med det. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 3. 3. Om SEO är så bra, så varför inte? : En kvalitativ studie om sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jasmine Petersson; Emelie Rasmusson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Search engine optimization; diffusion of innovation; customers search behavior; presence on the internet; barriers; one-person- and microenterprises; growth; Sökmotoroptimering; adoption av nya innovationer; kundernas sökbeteende; internetnärvaro; hinder; enmans- och mikroföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt enmans- och mikroföretag tar till sig sökmotoroptimering. Detta för att bättre förstå vilka hinder företag upplever med att ta till sig sökmotoroptimering, så att kunskap om hur företag skulle kunna ta sig förbi identifierade hinder genereras.  1. LÄS MER

 4. 4. Cookies & content : Engagerande marknadsföring av textila företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Niclas Olausson; [2018]
  Nyckelord :Inbound marketing; Cunsumer engagement; Social media; Omnichannel; Inbound marketing; Konsumentengagemang; Sociala medier; Omnikanalsstyrning;

  Sammanfattning : Det konstanta mediabrus som existerar i dagens samhälle har lett till att mycket marknadsföring ignoreras. Webb 2.0 har bidragit till att nya strategier inom marknadsföring finns tillgängliga och företag måste anpassa sin marknadsföring för att fortsätta generera befintliga och presumtiva konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Sökmotoroptimering med analysverktyg

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Magnus Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER