Sökning: "sökstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet sökstrategi.

 1. 1. När ett barn blir sjukt : En litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av stöd i en palliativ vårdprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Erlin; Sofie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; erfarenheter av stöd; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närstående till ett barn med livshotande sjukdom är något som kraftigt påverkar tillvaron, hos människor både i och utanför den närmsta familjen. Den palliativa vården är menad att lindra lidande och främja livskvaliteten hos patienter med livshotande, obotlig sjukdom samt deras närstående genom att beakta fysiska, psykiska, andliga och sociala aspekter av människan. LÄS MER

 2. 2. Den digitala skolan - Digitalisering, digital transformation och digital mognad utifrån den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Endrit Fejza; Christopher Nyman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital transformation; Digital mognad; skolan; Organisationsförändring; svenska skolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka digitalisering och digital transformation i den svenska skolan. För att besvara detta har syftet delats upp i tre forskningsfrågor: ​Hur arbetar svenska skolan med digitalisering och digital transformation utifrån ett förändringsperspektiv? Hur kan digitalisering och digital transformation av den svenska skolan förstås utifrån begreppet digital mognad? Vilka faktorer är viktiga för digital mognad inom svenska skolan? ​Denna studies design är utformad utifrån en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Hedstad; Olof Beijer Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Myocardial infarction; Person-centered care; Sexuality; Sexual health; Akut koronart syndrom; Akut kranskärlssjukdom; Hjärtinfarkt; Personcentrerad vård; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Att lindra lidande och att främja hälsa som är ett föränderligt mångdimensionellt fenomen ingår i sjuksköterskans ansvarsområden. Hjärtinfarkt kräver akut behandling och kan påverka vardagliga livet såväl som sex- och samlivet. LÄS MER

 4. 4. One-Shot Neural Architecture Search for Deep Multi-Task Learning in Computer Vision

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gianluigi Silvestri; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, a neural architecture search algorithm for multi-task learning is proposed. Given any dataset and tasks group, the method aims to find the optimal way of sharing layers among tasks in convolutional neural networks. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i mannens respektive kvinnans upplevelser vid hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Hedlund; Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; män; kvinnor; könsskillnader; symtom; samliv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: År 2018 drabbades 21 765 personer av 24 800 hjärtinfarkter i Sverige. Av dessa avled 5 800 personer vilket är jämförbart med att var fjärde drabbad avled inom 28 dagar. Hjärtinfarkt innebär ischemi i hjärtats muskelceller som orsakar celldöd. Det finns två olika hjärtinfarkter – NSTEMI och STEMI. LÄS MER