Sökning: "sökstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet sökstrategi.

 1. 1. Multimodalitet i matematikundervisning : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erika Ingesson Bertilsson; Jimmy Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; matematik; multimodality; mathematics; multimodal; teckenvärld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi vill med denna kunskapsöversikt ta reda på hur matematikundervisning bortom boken kan bedrivas baserad på aktuell forskning. Denna kunskapsöversikt handlar om hur forskningen kring multimodalitet i matematikundervisning ser ut. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar forskning inom ovanstående arena. LÄS MER

 2. 2. Kost och typ 2-diabetes : En litteraturstudie om följsamhet av kostråd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils-Johan Lindborg; Shokofe Rezai; [2021]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; Dietterapi; Patientföljsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som leder till komplikationer i olika delar av kroppen. Egenvård genom kostförändringar minskar risken för komplikationer. Följsamheten av kostråd brister dock ibland. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att främja egenvården hos patienter med typ 2-diabetes. LÄS MER

 3. 3. När ett barn blir sjukt : En litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av stöd i en palliativ vårdprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Erlin; Sofie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; erfarenheter av stöd; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närstående till ett barn med livshotande sjukdom är något som kraftigt påverkar tillvaron, hos människor både i och utanför den närmsta familjen. Den palliativa vården är menad att lindra lidande och främja livskvaliteten hos patienter med livshotande, obotlig sjukdom samt deras närstående genom att beakta fysiska, psykiska, andliga och sociala aspekter av människan. LÄS MER

 4. 4. Den digitala skolan - Digitalisering, digital transformation och digital mognad utifrån den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Endrit Fejza; Christopher Nyman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital transformation; Digital mognad; skolan; Organisationsförändring; svenska skolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka digitalisering och digital transformation i den svenska skolan. För att besvara detta har syftet delats upp i tre forskningsfrågor: ​Hur arbetar svenska skolan med digitalisering och digital transformation utifrån ett förändringsperspektiv? Hur kan digitalisering och digital transformation av den svenska skolan förstås utifrån begreppet digital mognad? Vilka faktorer är viktiga för digital mognad inom svenska skolan? ​Denna studies design är utformad utifrån en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Hedstad; Olof Beijer Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Myocardial infarction; Person-centered care; Sexuality; Sexual health; Akut koronart syndrom; Akut kranskärlssjukdom; Hjärtinfarkt; Personcentrerad vård; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Att lindra lidande och att främja hälsa som är ett föränderligt mångdimensionellt fenomen ingår i sjuksköterskans ansvarsområden. Hjärtinfarkt kräver akut behandling och kan påverka vardagliga livet såväl som sex- och samlivet. LÄS MER