Sökning: "sömlös shoppingupplevelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sömlös shoppingupplevelse.

 1. 1. Konsumenters krav på ökad tillgänglighet : En kvalitativ studie av småhandlares attityder mot ett omnichannel-koncept

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Sundquist; Olivia Fritiofsson; [2018]
  Nyckelord :omnikanal; detaljhandel; fysisk handel; lojalitet; kundvärde; integrerade försäljningskanaler; sömlös shoppingupplevelse;

  Sammanfattning : Title: “Consumers demand for increased availability” Authors: Isabelle Sundquist & Olivia Fritiofsson Level: Bachelor's thesis Program: Enterprising and Business DevelopmentExaminer: Frederic Bill Background: Today the physical retailing is challenged as a result of digitalization and sales through different channels. Customers become increasingly demanding and seek a seamless experience and opportunity to shop whenever and wherever they want. LÄS MER

 2. 2. Integration mellan försäljningskanaler : En fråga om kommunikation, ledarskap och målsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ebba Elman; Elina Ulvsbäck; [2018]
  Nyckelord :Integration; channels; e-commerce; physical store; multichannel; crosschannel; omnichannel; communication; leadership; goalsetting; Integration; försäljningskanaler; nätbutik; fysisk butik; multi-kanal; cross-kanal; omni-kanal; kommunikation; ledarskap; målsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund E-handeln utgör idag en allt större del av den totala detaljhandeln och kunder ställer högre krav på en sömlös shoppingupplevelse. Detta kräver en viss integration mellan försäljningskanaler vilket kan mätas i begreppen multi-, cross- och omni-kanal. LÄS MER

 3. 3. Omni - Integrera mera!

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Fager; Josefin Lönngren; Sofie Svensson; [2017]
  Nyckelord :Omnichannel; seamless shoppingexperience; integrated sale channels; omnichannelretail; Omnikanal; sömlös shoppingupplevelse; integrerade försäljningskanaler; omnihandel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse omnikanalstrategi har för företag inom detaljhandeln. Forskningsfrågor: - Hur arbetar företag med omnihandel för att möta kundernas förväntningar? - Vilka utmaningar och effekter finns det med omnikanalstrategi? Metod: Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsmetod då vi ansåg att det krävdes för att få ut essensen av omnikanal och gå in på djupet i begreppet. LÄS MER

 4. 4. Omnikanal : Att skapa en sömlös upplevelse för sina kunder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sabrije Avdijaj; Tony Shabanaj; [2016]
  Nyckelord :omnichannel; integrated sale channels; seamless shopping experience; customer focus; physical stores; digital stores; content marketing; omnikanal; integrerade försäljningskanaler; sömlös shoppingupplevelse; kundfokus; fysiska butiker; digitala butiker; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur svenska företag kan använda sig av omnikanal för att skapa en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder genom att analysera hur företag kan integrera traditionella och digitala försäljningskanaler, vilka fördelar och nackdelar som integrationen medför, samt hur företag kan använda sig av innehållsmarknadsföring i sitt omnikanalsarbete för att förmedla personliga budskap till sina konsumenter. Med koppling till syftet har vi valt följande forskningsfråga: Hur kan företag inom detaljhandeln använda sig av omnikanal för att skapa en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder? Denna uppsats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod då vi ville skapa en djupare förståelse kring ämnet omnikanal. LÄS MER