Sökning: "sömn intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden sömn intensivvårdsavdelning.

 1. 11. “The sound of silence” : Intensivvårdsjuksköterskors erfarenheter och tillämpning av strukturerade vilostunder på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elin Gavanas; Paula Larsson; [2014]
  Nyckelord :intensivvård; sömn; störningsmoment; vilotid; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Akut sjukdom innebär ofta ett hot mot tillvaron. Utöver det rent fysiska utgör störd dygnsrytm stora problem för intensivvårdspatienter. De vårdas i en högteknologisk miljö som stör sömn och vila. Detta har sammantaget negativ inverkan på både den mentala och fysiska återhämtningen. LÄS MER

 2. 12. Låt mig sova! : en litteraturstudie om vad vuxna patienter upplever stör sömnen på en intensivvårdsavdelning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Helena Lidström; Jenny Paulsson; [2014]
  Nyckelord :sleep deprivation; ICU; perception; disturbance; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på en intensivvårdsavdelning är ofta i behov av avancerad medicinsk behandling på grund av sitt livshotande sjukdomstillstånd. Återkommande störningar av sömnen är ett av de vanligaste återkommande klagomålen från patienter vilket bidrar till att perioden upplevs som särskilt svår. LÄS MER

 3. 13. Jag behöver få sova! : Interventioner för att främja sömn hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jessica Frendin; Diana Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Intensive care unit; sleep deprivation; interventions; Intensivvårdsavdelning; sömnbrist; interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett mänskligt grundläggande behov och bör därför tillgodoses hos patienter som vårdas på sjukhus. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar upplever dock ofta upprepade avbrott på sömnen och sömnbrist vilket kan leda till både fysiska och psykiska negativa konsekvenser. LÄS MER

 4. 14. ”Ett tillstånd ingen vill ha” Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och vårda patienter med intensivvårdsrelaterat delirium

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emma Bedö; Jill Grolander; [2012]
  Nyckelord :delirium; intensive care; prevention; nurses experiences;

  Sammanfattning : Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är där på grund av allvarlig sjukdom eller skada. Många av dessa patienter drabbas av intensivvårdsrelaterat delirium som räknas som en vanlig komplikation av att vårdas på IVA. LÄS MER

 5. 15. Patientvila på intensivvårdsavdelning under dagtid : Utopi eller verklighet?

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Donia Bayat; Ewa Lindborg; [2011]
  Nyckelord :intensive care; physical stimuli; rest; sleep; intensivvård; fysiska stimuli; vila; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter i behov av intensivvård är även i behov av en plats av lugn och ro för läkning. Intensivvården är en miljö som utsätter patienter för frekventa stimuli dygnet runt. För att få möjlighet till både fysisk och psykisk läkning krävs fullständig sömn. LÄS MER