Sökning: "sömn intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade orden sömn intensivvårdsavdelning.

 1. 16. Sömnstörda patienter på Intensivvårdsavdelning : Fysiologiska och psykologiska aspekter av störd sömn

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Anna Lindblad; Ann-Sofie Thorsling; [2010]
  Nyckelord :Omvårdnad av kritiskt sjuka; sömn; sömnstörning; samt intensivvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Att främja sömn hos intensivvårdspatienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Tanja Andersen; Johanna Sundesjö; [2010]
  Nyckelord :Sömn; intensivvård; omvårdnad; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen är ett grundläggande behov hos människan och är därför viktig att tillgodose inom sjukvården. Ändå är sömnstörningar ett vanligt problem bland patienter i sjukhusmiljö och särskilt inom intensivvården. LÄS MER

 3. 18. Inhalationssedering på CIVA : en retrospektiv beskrivning

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Åbergh; Marie Eriksson; [2010]
  Nyckelord :sedation by inhalation; MAAS- Motor Activity Assessment Scale; GCS- Glascow Coma Scale; inhalationssedering; MAAS- Motor Activity Assessment Scale; GCS- Glascow Coma Scale;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som ventilatorvårdas på intensivvårdsavdelning behöver ofta någon form av lätt sömn (sedering) för att tolerera endotrachealtuben och ventilatorbehandling. De traditionella intravenösa läkemedel som ges har lång halveringstid och det är stor risk för kvardröjande effekter. LÄS MER

 4. 19. Att främja en normal sömn och dygnsrytm på intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Karolina Strålin; Cecilia Dufva Svahnström; [2009]
  Nyckelord :intensivvård; sömnrytm; dygnsrytm; sömn; främja;

  Sammanfattning : Sömn är ett grundläggande behov som bland annat är viktigt för kroppens återhämtning och för att människan ska må bra både fysiskt och psykiskt. När människor blir svårt sjuka och hamnar på en intensivvårdsavdelning blir sömnmönstret ofta stört. LÄS MER

 5. 20. Anhörigas behov vid mötet med akut- och intensivvård

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Hanne Jeppsson; Ann Skyvell; [2004]
  Nyckelord :livshotande tilstånd; anhöriga; behov; information; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att när någon blir allvarligt sjuk påverkar det hela familjen. Familjefokuserad vård innebär att de som är viktiga i patientens liv inkluderas i vården. Få studier har med en djupare förståelse beskrivit anhörigas upplevda behov. LÄS MER